W dniu 30 września br., w sali Rady Miejskiej jeleniogórskiego ratusza, odbyło się seminarium naukowe pt. Dzieje ludności żydowskiej w Jeleniej Górze i regionie w XIX i XX wieku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, a współorganizowane przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu oraz Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”.

Seminarium naukowe, choć odbywało się w godzinach przedpołudniowych, zgromadziło sporą grupę jeleniogórzan zainteresowanym tematem. Wśród prelegentów znaleźli się znamienici naukowcy: dr Agata Rybińska (Lublin), prof. Krzysztof A. Kuczyński (Łódź; referat odczytał p. J. Skowroński ), ale także regionaliści – dr Łukasz Tekiela (Lubań), archiwiści – p. Ivo Łaborewicz (Jelenia Góra) oraz badacze i popularyzatorzy kultury i historii Żydów – p. Tamara Włodarczyk (Wrocław) czy Marek Szajda (Wrocław/Jelenia Góra).

Miejmy nadzieję, że wydarzenie to przyczyniło się do upowszechnienia wiedzy o nieznanych dotąd aspektach obecności ludności żydowskiej w mieście i regionie. Jego kontynuacją mają być zapowiadane przez dwójkę prelegentów publikacje. Książka p. Tamary Włodarczyk, jak również publikacja Marka Szajdy mają ukazać się pod koniec 2021 roku.

Warto dodać, że seminarium naukowemu towarzyszyła wystawa planszowa dot. losów ludności żydowskiej w regionie w XIX i XX wieku. Podczas wydarzenia, z okazji “Dnia Archiwisty”, uroczyście wręczono medal “Amicus Archivi”. W tym roku otrzymała go p. Regina Chrześcijańska, prowadząca jeleniogórskie wydawnictwo Ad Rem. Odznaczonej serdecznie gratulujemy!