Wielka Wojna w cieniu Karkonoszy. Niemieckie i polskie dziedzictwo materialne w regionie jeleniogórskim – to nazwa projektu realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry wraz z Muzeum Śląskim w Görlitz oraz Karkonoskim Towarzystwem Naukowym i Związkiem Gmin Karkonoskich. Projekt jest współfinansowany z przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Ma on na celu dokumentację niemieckich miejsc pamięci poświęconych żołnierzom poległym w I wojnie światowej, a także polskich upamiętnień powstałych na fundamencie niemieckich pomników. Efektem końcowym działań będzie publikacja oraz wystawa, jak również dyskusje i debaty w Polsce i Niemczech dedykowane temu zagadnieniu.