Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Ad maximam Urbis gloriam

Author: Marek Szajda (page 1 of 13)

Debata “Między miastem a regionem”

Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu wraz z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze serdecznie zapraszają na debatę pt. “Między miastem a regionem. Dolny Śląsku po 1945 roku widziany z różnych perspektyw”. Jest to już druga edycja cyklu dyskusji o regionie i subregionach organizowana przez muzea regionalne i instytucje kultury. Tym razem tematem wiodącym będą kwestie mobilności społecznej: podróże, migracje, wysiedlenia.

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się:

  • prof. ucz. dr hab. Jacek Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze)
  • prof. ucz. dr hab. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr Józef Zaprucki (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych)

Rozmowę poprowadzi dr Marek Szajda (Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia) a całą dyskusję podsumuje prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 23 lutego 2024 r., godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Promocja 55 tomu “Rocznika Jeleniogórskiego” (za 2023 r.)

26 stycznia 2024 r., w Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach (filia Politechniki Wrocławskiej), odbyła się promocja najnowszego “Rocznika Jeleniogórskiego”. Bieżący tom to jubileuszowe, bo 55 wydanie czasopisma, które jest publikowane od 60 lat – począwszy od 1963 r.

Dziękujemy autorom za ich pracę i wkład w powstanie periodyku, a wszystkim zainteresowanym za przybycie. Czasopismo jest do nabycia m.in. w Wydawnictwie-Poligrafii Ad Rem: adrem.jgora.pl .

Jednocześnie zapraszamy do współpracy – wszelkie teksty czy materiały można przesyłać na adres Towarzystwa lub na adres mailowy redaktora naczelnego: ilaborewicz@wp.pl .

Od lewej członkowie redakcji RJ: Stanisław Firszt i dr Ivo Łaborewicz
Dr Marek Obrębalski – jeden z autorów tekstów w t. 55
Uczestnicy spotkania promocyjnego “Rocznika Jeleniogórskiego” w auli Pałacu Schaffgotschów

Promocja “Rocznika Jeleniogórskiego”

Serdecznie zapraszamy na promocję najnowszego “Rocznika Jeleniogórskiego”. Tom 55 za 2023 r.

Sesja popularnonaukowa w Muzeum Karkonoskim

6 października w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyła się sesja popularnonaukowa wraz z otwarciem wystawy planszowej pt. “Jubileusze Jeleniej Góry: 1938 – 1948 – 1958”. Podczas wydarzenia zostały wręczone Złote Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego przyznane przez władze sejmiku. Uhonorowano nimi prof. Romualda M. Łuczyńskiego oraz p. Rainera Sachsa. Całość odbyła się z okazji Dnia Archiwisty oraz 50-lecia Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Seminarium popularnonaukowe – Dzień Archiwisty i 50-lecie KTN

Serdecznie zapraszamy w dniu 6 października br. do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na sesję popularnonaukową oraz otwarcie wystawy dot. jubileuszów miasta. Wydarzenie to jest organizowane z okazji 50. rocznicy powstania Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Dnia Archiwisty. Szczegółowy program poniżej. Do zobaczenia!

Walne zebranie członków TPJG

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 22 września 2023 r. (piątek) w siedzibie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne koszary „Pod Jeleniami”, boczna od ul. Podchorążych). Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 15:00, drugi termin na godz. 15:30. Porządek zebranie przedstawia się następująco:

1.      Zagajenie i wybór przewodniczącego zebrania;

2.      Sprawozdania ustępującego Zarządu TPJG z działalności;

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

4.      Wybór komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;

5.      Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;

6.      Dyskusja programowa i wolne wnioski;

7.      Wybór nowych władz TPJG: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

8.      Przyjęcie uchwał i wniosków;

9.      Zakończenie zebrania.

W trakcie zebrania można uregulować składki (minimum 30,00 zł w rocznie), jak również zakupić wydawnictwa TPJG. Składkę można również opłacić przelewem: Santander-Bank Oddział w Jeleniej Górze nr: 16 1090 1926 0000 0001 4348 3507.

Spotkanie promocyjne “Rocznika Jeleniogórskiego”

Serdecznie zapraszamy na promocję 54 tomu “Rocznika Jeleniogórskiego” za rok 2022. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 stycznia o godz. 16:00 w sali balowej Pałacu Schaffgotschów (filia Politechniki Wrocławskiej) przy placu Piastowskim 27. Do zobaczenia!

“Żyli wśród nas…”

Zapraszamy na doroczne spotkanie z cyklu “Żyli wśród nas…”, które odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu.

Nagrody dla TPJG!

W minioną sobotę rozstrzygnięto 7 Międzynarodowy Konkurs “Najlepsze wydawnictwa o górach”, który odbywał się podczas krakowskich targów książki. Wśród nagrodzonych są publikacje wydane nakładem Towarzystwa!

I nagrodę w kategorii czasopism otrzymał “Rocznik Jeleniogórski” ex aequo z “Zeszytami historycznymi” Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy PTTK Jelenia Góra oraz Związku Gmin Karkonoskich.

Dostrzeżono również publikację “W krainie Ducha Gór. Tom pamięci doktora Przemysława Wiatera” pod red. P. Gryszela, I. Łaborewicza i M. Szajdy, wydaną przez TPJG wraz z Ośrodkiem “Pamięć i Przyszłość”. Książka ta dostała wyróżnienie w konkursie od Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się tutaj: Międzynarodowy Konkurs “Najlepsze wydawnictwa o górach” (pttk.pl)

Kościół Miłosierdzia Bożego w Jagniątkowie – 8 X

W dniu 8 października 2022 r. odbyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Miejscem spotkania był kościół pw. Bożego Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Jagniątkowie.

Spotkanie  rozpoczęło się Mszą świętą odprawioną przez ks. proboszcza Andrzeja Płazę, w intencji organizatorów i wszystkich uczestników spotkań w ramach spacerów. Tuż po niej  Józef Hanusiak podsumował cały sezon spacerów. Następnie ks. proboszcz przedstawił historię budowy kościoła, omówił jego część sakralną. Następnie uczestnicy spotkania przeszli na plebanię, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek – kawa, herbata, ciasto.

W tej części spotkania rozmawiano na temat odwiedzanych kościołów, historii Jeleniej Góry. Swoją bogatą wiedzą okresu budowy kościoła podzielił się z turystami pan Stanisław Firszt. Wspomniano również ks. Mariana Matulę znanego pod pseudonimem „ks. Kubek”. Po agapie udaliśmy się do Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna, niemieckiego noblisty z dziedziny literatury. W muzeum o pisarzu opowiadali wspólnie pan  Stanisław Firszt i pani Katarzyna Trembecka – adiunkt muzealny. Spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami.

Kościół Bożego Miłosierdzia został wzniesiony w latach 1980-1986 z inicjatywy ks. prałata Antoniego Kamińskiego, proboszcza w Sobieszowie. W dniu 4 sierpnia 1985 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie kościoła przez biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej Tadeusza Rybaka. Parafia erygowana została 29 czerwca 1986 r. Wezwanie parafii wynika prawdopodobnie z faktu, że w okresie budowy kościoła toczył się proces beatyfikacyjny siostry Faustyny  – beatyfikacja 18 kwietnia 1993 r., kanonizacja 30 kwietnia 2000 r. Budynek na planie prostokąta, z wieżą z tarczą zegarową z dwunastoma znakami zodiaku, zakończona krzyżem na kuli. Na płaszczyźnie dachowej okna w typie lukarny z witrażami. Witraż od strony południowo-wschodniej obrazuje ks. Kamińskiego i s. Zejer. Od strony północno-zachodniej ks. Dudę i ks. Mariana Matulę „Kubka”. Obraz ołtarzowy to Jezus Miłosierny „Jezu ufam Tobie”. Ścianę ołtarzową uzupełniają tabernakulum oraz relikwie. Od lewej strony – Ojca Pio – Michała Archanioła – S. Faustyny –  św. JP II. Relikwie posiadają certyfikaty I stopnia, z wyjątkiem Michała Archanioła, ten nie ma certyfikatu. W ołtarzu bocznym obraz Matki Bożej na tle Karkonoszy, a u Jej stóp jagniątkowski kościół.

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry dziękuje wszystkim osobom prowadzącym spotkania, którymi byli księża: Przemysław Newecki, Bazyli Sawczuk, Adam Lasek, Anatol Sielchanowicz, Andrzej Płaza, siostra Andrzeja CSMM, ojciec Grzegorz SchP; pastorzy Sebastian Kozieł, Andrzej Sieja; przewodnik Józef Hanusiak.

TPJG dziękuje za udział wszystkim uczestnikom spotkań!

Older posts