26 stycznia 2024 r., w Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach (filia Politechniki Wrocławskiej), odbyła się promocja najnowszego “Rocznika Jeleniogórskiego”. Bieżący tom to jubileuszowe, bo 55 wydanie czasopisma, które jest publikowane od 60 lat – począwszy od 1963 r.

Dziękujemy autorom za ich pracę i wkład w powstanie periodyku, a wszystkim zainteresowanym za przybycie. Czasopismo jest do nabycia m.in. w Wydawnictwie-Poligrafii Ad Rem: adrem.jgora.pl .

Jednocześnie zapraszamy do współpracy – wszelkie teksty czy materiały można przesyłać na adres Towarzystwa lub na adres mailowy redaktora naczelnego: ilaborewicz@wp.pl .

Od lewej członkowie redakcji RJ: Stanisław Firszt i dr Ivo Łaborewicz
Dr Marek Obrębalski – jeden z autorów tekstów w t. 55
Uczestnicy spotkania promocyjnego “Rocznika Jeleniogórskiego” w auli Pałacu Schaffgotschów