Wykład Marka Szajdy (UWr): Ludność żydowska w Jeleniej Górze po II wojnie światowej,

Książnica Karkonoska, 7 marca 2018 r., godz. 17:00.