Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu wraz z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze serdecznie zapraszają na debatę pt. “Między miastem a regionem. Dolny Śląsku po 1945 roku widziany z różnych perspektyw”. Jest to już druga edycja cyklu dyskusji o regionie i subregionach organizowana przez muzea regionalne i instytucje kultury. Tym razem tematem wiodącym będą kwestie mobilności społecznej: podróże, migracje, wysiedlenia.

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się:

  • prof. ucz. dr hab. Jacek Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze)
  • prof. ucz. dr hab. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr Józef Zaprucki (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych)

Rozmowę poprowadzi dr Marek Szajda (Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia) a całą dyskusję podsumuje prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 23 lutego 2024 r., godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!