Rada Naukowa:

  • prof. dr hab. Zbigniew Domosławski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa)
  • dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr (Instytut Historii Sztuki, UWr)
  • prof. dr hab. Henryk Gradkowski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa)
  • prof. dr hab. Andrzej Grodzicki (Instytut Nauk Geologicznych, UWr)
  • dr hab. Andrzej Kozieł prof. UWr (Instytut Historii Sztuki, UWr)
  • PhDr. Ivo Navrátil (Státní okresní archiv Semily)
  • prof. dr. Willi Xylander (Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz)