Zespół redakcyjny:

  • Stanisław Firszt
  • Piotr Gryszel
  • Ivo Łaborewicz (redaktor naczelny)
  • Janusz Milewski
  • Marek Obrębalski
  • Karolina Pawlikowska
  • Marek Szajda (sekretarz redakcji)

Recenzenci ostatniego numeru ( części “Artykuły i Studia” tomu LI za rok 2019): Henryk Gradkowski, Łukasz Kamiński, Robert Klementowski, Robert Kołodziej, Jacek Potocki, Marek Szajda.

Tłumaczenia:

  • Karina Kurkova (j. czeski)
  • Magdalena Majcher (j. angielski)
  • Irma Wojnicka (j. niemiecki)

Autorzy artykułów w tomie LI (2019):  Justym Bilski, Stanisław Firszt, Michał Filipowicz, Ivo Łaborewicz, Magdalena B. Opęchowska, Łukasz Sołtysik.