W dniu 25 września 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Miejscem spotkania był kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak, a w pięknie odnowionej świątyni całość prowadził jej gospodarz – pastor Andrzej Sieja. Pastor zapoznał zebranych z historią budowli, a następnie opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych umożliwiających powstanie nowego Kościoła. Słuchacze zostali zapoznani z zasadami i obyczajami w Kościele Adwentystów. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli liczni zebrani, a pastor Andrzej Sieja odpowiadał na zadawane pytania.

Część oficjalna zakończyła się odśpiewaniem przez wiernych pieśni „Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca”. Pastor przygotował dla zwiedzających dwie niespodzianki. Każdy otrzymał książkę „Wielki bój” autorstwa Ellen G. White. Druga niespodzianka była bardziej dla ciała – zaproszenie na gorący poczęstunek. Nie zabrakło także deseru – panie przygotowały smaczne ciasta. Dalsza część spotkania w miłej i przyjacielskiej atmosferze miała już charakter pikniku rodzinnego.

Dziękujemy pastorowi Andrzejowi Sieji za przyjęcie grupy turystów, ciekawe opowieści oraz za prezenty i wspaniały poczęstunek.

Kolejne spotkanie odbędzie się 2 października w Kościele Polskokatolickim, ul. Wolności 213 o godz. 10.00.  Zapraszamy.