Poza “Rocznikiem Jeleniogórskim” wysiłkiem TPJG ukazują się naukowe i popularnonaukowe wydawnictwa traktujące o przeszłości oraz aktualnych problemach Jeleniej Góry i regionu. Ostatnio opublikowano m.in.:


Między Legnicą a Jelenią Górą. Prace dedykowane Stanisławowi Firsztowi w 40-lecie pracy w muzealnictwie i 65. urodziny, red. I.Łaborewicz, M.Szajda, Jelenia Góra 2020, ss. 358.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa AD REM.


Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku, red. I.Łaborewicz, M.Szajda, Wrocław 2019, ss. 180. 

Publikacja powstała we współpracy z Ośrodkiem “Pamięć i Przyszłość” i jest dostępna na stronie wydawcy.


Od Bałtyku po Karkonosze. Jeleniogórzanin XX wieku – Stanisław Bernatt, red. K. Pawlikowska, M. Szajda, Jelenia Góra 2019, ss. 72.

Publikacja powstała w ramach projektu “Rok Stanisława Bernatta” dofinansowanego z programu “Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski.


I. Łaborewicz, M. Szajda, Wielka Wojna w cieniu Karkonoszy. Niemieckie i polskie miejsca pamięci w regionie jeleniogórskim z perspektywy minionego stulecia. 1914-1918, Jelenia Góra 2018, ss. 156.

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Okładka

Pamięć o szkole i mieście. Wspomnienia niemieckich i polskich uczniów jeleniogórskich szkół średnich, red. M.Hartwich, M.Szajda, P.G.Eberlein, S.Podolak, Jelenie Góra 2018, ss. 145.  

Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Legendy Jeleniej Góry

I. Łaborewicz, Legendy Jeleniej Góry. Na tle dziejów miasta i okolic, Jelenia Góra 2015, ss. 96.


Pomniki

Pomniki i tablice pamiątkowe Jeleniej Góry, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2012, ss. 170.