W dniu 2 października 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Miejscem spotkania był kościół polskokatolicki. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył jego wiceprezes pan Stanisław Firszt, a poprowadził proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy ksiądz Anatol Sielchanowicz.

Ksiądz proboszcz opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych umożliwiających powstanie nowego Kościoła na terenie Ameryki Północnej. Za początek Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego można uznać rok 1919, gdy ze Stanów Zjednoczonych przybyli do kraju pierwsi wyznawcy. Brak jedności wewnątrz Kościoła doprowadził w 1931 r. do rozłamu, powstał Polski Kościół Starokatolicki. W grudniu 1951 r. doszło do zerwania więzów Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce ze strukturami w USA i Kanadzie. Utworzono wówczas całkowicie nowy Kościół Polskokatolicki. Dopiero w sierpniu 1995 r. Sejm uchwalił Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego. W lutym 1998 r. rozpoczęto oficjalny dialog między kościołami – polskokatolickim, a rzymskokatolickim. Dwa lata później w maju, we Wrocławiu doszło do porozumienia i współpracy Kościołów. Kościół Polskokatolicki jest niezależny i samodzielny od jakiejkolwiek zwierzchności władzy zarówno kościelnej jak i świeckiej. Doktrynalnie Kościół uznaje Ewangelie, rok liturgiczny Kościoła katolickiego, sakramenty, kult świętych, spowiedź powszechną i indywidualną. Duchowni nie maja obowiązku zachowania celibatu.

Dziękujemy księdzu proboszczowi za spotkanie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 9 października 2021 roku w ewangelickim Kościele Zbawiciela, parafii Ewangelicko-Augsburskiej – pl. Piastowski 18 (Cieplice) o godz. 10.00. Zapraszamy!