Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Ad maximam Urbis gloriam

Category: Bez kategorii (page 1 of 7)

Debata “Między miastem a regionem”

Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu wraz z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze serdecznie zapraszają na debatę pt. “Między miastem a regionem. Dolny Śląsku po 1945 roku widziany z różnych perspektyw”. Jest to już druga edycja cyklu dyskusji o regionie i subregionach organizowana przez muzea regionalne i instytucje kultury. Tym razem tematem wiodącym będą kwestie mobilności społecznej: podróże, migracje, wysiedlenia.

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się:

 • prof. ucz. dr hab. Jacek Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze)
 • prof. ucz. dr hab. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Józef Zaprucki (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych)

Rozmowę poprowadzi dr Marek Szajda (Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia) a całą dyskusję podsumuje prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 23 lutego 2024 r., godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Sesja popularnonaukowa w Muzeum Karkonoskim

6 października w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyła się sesja popularnonaukowa wraz z otwarciem wystawy planszowej pt. “Jubileusze Jeleniej Góry: 1938 – 1948 – 1958”. Podczas wydarzenia zostały wręczone Złote Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego przyznane przez władze sejmiku. Uhonorowano nimi prof. Romualda M. Łuczyńskiego oraz p. Rainera Sachsa. Całość odbyła się z okazji Dnia Archiwisty oraz 50-lecia Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Seminarium popularnonaukowe – Dzień Archiwisty i 50-lecie KTN

Serdecznie zapraszamy w dniu 6 października br. do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na sesję popularnonaukową oraz otwarcie wystawy dot. jubileuszów miasta. Wydarzenie to jest organizowane z okazji 50. rocznicy powstania Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Dnia Archiwisty. Szczegółowy program poniżej. Do zobaczenia!

Walne zebranie członków TPJG

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 22 września 2023 r. (piątek) w siedzibie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne koszary „Pod Jeleniami”, boczna od ul. Podchorążych). Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 15:00, drugi termin na godz. 15:30. Porządek zebranie przedstawia się następująco:

1.      Zagajenie i wybór przewodniczącego zebrania;

2.      Sprawozdania ustępującego Zarządu TPJG z działalności;

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

4.      Wybór komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;

5.      Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;

6.      Dyskusja programowa i wolne wnioski;

7.      Wybór nowych władz TPJG: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

8.      Przyjęcie uchwał i wniosków;

9.      Zakończenie zebrania.

W trakcie zebrania można uregulować składki (minimum 30,00 zł w rocznie), jak również zakupić wydawnictwa TPJG. Składkę można również opłacić przelewem: Santander-Bank Oddział w Jeleniej Górze nr: 16 1090 1926 0000 0001 4348 3507.

“Żyli wśród nas…”

Zapraszamy na doroczne spotkanie z cyklu “Żyli wśród nas…”, które odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu.

Kościół Zbawiciela – 1 X

W dniu 1 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Miejscem spotkania był Ewangelicki Kościół Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Stanisław Firszt, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry

Spotkanie prowadził pastor, ksiądz proboszcz Sebastian Kozieł. Ksiądz proboszcz  opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych uruchamiających nowy nurt religijny. Zebrani zebrani turyści dowiedzieli się o głównych zasadach wiary Kościoła ewangelickiego, sakramentach i obyczajach.

Kościół ewangelicki w Cieplicach powstał za zgodą ówczesnego króla Prus Fryderyka II w grudniu 1741 roku. W miejsce pierwotnego kościoła drewnianego wzniesiono w latach 1774 – 1777 nowy okazały, murowany kościół na rzucie prostokąta. Wnętrze wypełnia ołtarz z prospektem organowym, ambona, chrzcielnica, ławki i dwa poziomy empor. Uroczystej konsekracji kościoła dokonano w Święto Reformacji 31 października 1777 r. Najstarszym elementem sakralnym w kościele jest chrzcielnica, pochodzi z roku 1742, z pierwszego drewnianego kościoła.

Ołtarz o rokokowych cechach pochodzi z 1777 r. i jest autorstwa Heinricha Wagnera. W ołtarzu znajduje się obraz błogosławiącego Chrystusa z otwartą Ewangelią. Uzupełnieniem ołtarza są cztery figury – po lewej stronie apostołów Piotra i Pawła, po prawej Marii i Jana Ewangelisty. Zwieńczenie ołtarza stanowi gloria przedstawiająca zmartwychwstałego Jezusa w otoczeniu aniołów. Ponad ołtarzem zamontowane są organy. Prospekt organowy fundacji Johana Nepomucka von Schaffgotcha wykonał rzeźbiarz Wagner i stolarz Exner w roku1777. Pierwsze organy zostały  zastąpione nowymi w roku 1927 na model „opus 150” posiadającymi 48 głosów, autorstwa Gustawa Heinze. Ambona, powstała w 1777 r. Kosz ambony wypełniają płaskorzeźby ewangelistów, natomiast baldachim zdobią liczne putta, na szczycie gloria. Całość wnętrza świątyni oświetlają kinkiety i oryginalne żyrandole z 1792 r.

W kościele w ławkach oraz na emporach  może zasiąść około 1200 wiernych.  Parafia należy do Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP.

Dziękujemy księdzu proboszczowi za spotkanie!

Kolejne spotkanie odbędzie się 8 października 2022 r. w Kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Jagniątkowie. Program spotkania obejmuje:

 • 9.30 – Msze święta  w intencji uczestników spacerów i turystów;
 • 10.00 – opowieść o historii parafii;
 • 10.30 – agapę – poczęstunek;
 • 11.00 – zwiedzanie Muzeum Miejskiego Domu Gerharta Hauptmana. 

Seminarium i wystawa w jeleniogórskim ratuszu

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy “Ratusze w cieniu Karkonoszy”, któremu towarzyszyć będzie seminarium naukowe pt.: “Władza lokalna i samorządowa a społeczeństwo po 1945 r. – wybrane przykłady osób i wydarzeń”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 30 września br. o godz. 11:00 w jeleniogórskim ratuszu (pl. Ratuszowy 58, sala obrad Ray Miejskiej).

Więcej informacji znajduje się na plakacie.

Śladami jeleniogórskich Żydów: spacer i spotkanie

Serdecznie zapraszamy na spacer śladami społeczności żydowskiej w naszym mieście, który poprowadzą Tamara Włodarczyk oraz Marek Szajda. Po spacerze planowana jest rozmowa na temat publikacji poświęconych tej społeczności:

 • T. Włodarczyk, Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku. Region jeleniogórski, Jelenia Góra 2021.
 • M. Szajda, Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku, Wrocław 2021.

Oba wydarzenia odbędą się 1 lipca br. (piątek):

 • spacer zaczynamy o godz. 17:00 przy fontannie Neptuna k. Ratusza;
 • spotkanie wokół publikacji rozpocznie się o godz. 18:00 w Muzeum Karkonoskim.

Wydarzenia odbywają się we współpracy:

 • Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze;
 • Ośrodka “Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu;
 • Wydawcnictwa-Poligrafii AD REM;
 • Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.

Powstanie obu publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Jeleniogórskie spacery – kolejna edycja

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry zaprasza na druga edycję spacerów “Szlakiem Jeleniogórskich Kościołów i wyznań ”. 

Okres spacerów:

 • Spacery wiosenne: maj – czerwiec, 5 spotkań; 
 • Spacery jesienne: wrzesień – październik, 5 spotkań.

Ilość spacerów: 10.

Czas trwania spaceru: 60-90 minut.

Dni spotkań: sobota.

Godzina rozpoczęcia spotkania: 10.00 lub 12.00.

Uczestnicy: udział dobrowolny,  turyści indywidualni.

Dojazd do kościoła: indywidualnie we własnym zakresie.

Ubezpieczenie NNW: każdy uczestnik indywidualnie we własnym zakresie.

Terminarz spotkań może ulec zmianie z uwagi na uroczystości religijne w kościele.

Relacje ze spotkań w 2021 roku na stronie Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry: tpjg-jgora.pl

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! [edit 26 maja 2022 r.]

Z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie w Kościele Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zaplanowane na dzień 28 maja zostaje przesunięte na dzień 01 października 2022 r.

Zarys dziejów piwowarstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie połączone z promocją książki! Już 3 marca o godz. 11:00. Tym razem w jeleniogórskim hotelu “Baron”.

Older posts