Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry wybrany podczas Walnego Zebrania członków (w dniu 31.01.2019 r.):

 • Ivo Łaborewicz (Prezes),
 • Stanisław Firszt (Wiceprezes),
 • Małgorzata Wereszczyńska (Skarbnik),
 • Karolina Pawlikowska (Sekretarz),
 • Marek Obrębalski,
 • Marek Szajda.

Komisja rewizyjna:

 • Anna Borys,
 • Stanisława Milczarek,
 • Magdalena Wójcik.

Sąd koleżeński:

 • Wojciech Augustyński,
 • Józef Hanusiak,
 • Iwona Chodur.