Podstawowy cel działań Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry określony zostały w §6 jego statutu, który stwierdza: „aktywizacja swoich członków oraz innych środowisk społeczno­zawodowych na rzecz wszechstronnego rozwoju Jeleniej Góry”. Cel ten Towarzystwo realizuje m.in. poprzez: szeroką działalność popularyzatorską, społeczno­kulturalną, oświatową; inicjowanie i wspomaganie działań władz miasta oraz innych przedsięwzięć z zakresu kultury, oświaty, sportu, turystyki i wypoczynku; poprzez budzenie umiłowania Jeleniej Góry; szerzenie wiedzy o Jeleniej Górze i propagowanie jej osiągnięć na terenie kraju; inspirowanie kontaktów oraz współpracy kulturalnej z zaprzyjaźnionymi z Jelenią Górą miastami w tym za granicą; patronowanie akcjom wydawniczym, inicjatywom twórczym, badawczym oraz promocyjnym. Realizacją powyższych zadań jest m.in. redagowanie i wydawania co roku „Rocznika Jeleniogórskiego”, którego treść obejmuje również problematykę regionu. Ponadto Towarzystwo współorganizuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami oraz twórcami szereg działań na rzecz Jeleniej Góry; jak również prowadzi działalność „Klubu Pionierów Jeleniej Góry” (§ 7 statutu TPJG).

 

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

REGON 230020830

NIP 611-22-64-598