Zachęcamy nauczycieli i edukatorów do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi – scenariuszami lekcji dot. I wojny światowej.

Powstały one w ramach projektu Wielka Wojna w cieniu Karkonoszy. Niemieckie i polskie dziedzictwo materialne w regionie jeleniogórskim, dzięki dofinansowaniu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz współpracy TPJG z : Muzeum Śląskim w Goerlitz, Związkiem Gmin Karkonoskich, Karkonoskim Towarzystwem Naukowym oraz Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddziałem w Jeleniej Górze.

Poniżej prezentujemy dodatkowe materiały do pobrania – pomoce naukowe przeznaczone do poszczególnych lekcji.

 

LEKCJA 1:

I wojna światowa w Jeleniej Górze (Hirschberg) – propaganda i pamięć

1. Poniżej zdjęcia do pobrania z galerii:

Jelenia Góra/Hirschberg w latach 1914-1918.

Materiały pochodzą ze zbiorów prywatnych Ivo Łaborewicza oraz Zbiginewa Janca.

2. Do pobrania również odezwy w języku polskim i niemieckim kierowane do mieszkańców regionu w latach 1914 – 1917:

Powyższe materiały pochodzą  z zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy. Zespół  nr 85/6 Akta miasta Świerzawy, sygnatura 2880.

3. Poniżej zdjęcia do pobrania z galerii:

Pomniki żołnierzy poległych podczas I wojny światowej

Materiały pochodzą ze zbiorów prywatnych Ivo Łaborewicza oraz Zbiginewa Janca.

 

LEKCJA 2:

Wielka Wojna w doświadczeniu biograficznym

Zdjęcia do pobrania:

Pobierz również pliki:

Materiał został zaczerpnięty z opracowania opublikowanego w „Roczniku Jeleniogórskim”, zob.: I. Łaborewicz, Franciszek Kędziora– życiorys i relacja uczestnika walk o niepodległość, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 50, 2018, s. 236-244.

 

LEKCJA 3:

“Odniemczanie”, repolonizacja czy…? Powojenne historie pomników żołnierzy poległych w I wojnie światowej 

Zdjęcia przedwojennych i obecnych miejsc pamięci:

Pobierz fragmenty doniesień prasowych z latach 1945-1947.

 

Projekt jest współfinansowany z przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.