“Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku”

W wyniku współpracy pomiędzy Ośrodkiem “Pamięć i Przyszłość” a Towarzystwem Przyjaciół Jeleniej Góry w 2019 r. opublikowano książkę:

Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku

Pozycja ta prezentuje wyniki aktualnie prowadzonych badań nad dziejami naszego miasta i okolic w ostatnim stuleciu. Wśród poruszanych problemów znajdują się m. in. kwestie: turystyki, życia mniejszości narodowych, bezpieczeństwa czy wpływu warunków przyrodniczych na życie codzienne. Redaktorami tomu są badacze związani z TPJG: Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze) oraz Marek Szajda (Uniwersytet Wrocławski/Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”).

Publikację można nabyć m. in. w:

Spotkanie promocyjne książki odbyło się 14 grudnia 2019 r. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Podczas wydarzenia wykład o turystach niemieckich w Karkonoszach w okresie PRL wygłosił dr Mateusz Hartwich z Berlina – jeden ze współautorów publikacji.

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści.