Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Towarzystwa zachęcamy do pobrania i wypełnienia deklaracji członkowskiej. Uzupełniony i podpisany dokument można dostarczyć osobiście do siedziby TPJG, drogą pocztową lub też przesłać e-mailem.

Deklaracja członkowska TPJG