“Rocznik Jeleniogórski” jest periodykiem poświęconym dziejom Jeleniej Góry i okolic. Ukazuje się od 1963 r. Przez wszystkie te lata czasopismo zawierało zarówno artykuły stricte naukowe jak i popularnonaukowe. Obecnie w przygotowaniu jest LIV tom za rok 2022.

Zachęcamy autorów do nadsyłania swoich tekstów na adres redakcji (patrz zakładka: Dla autorów). Teksty naukowe zamieszczane na łamach periodyku podlegają recenzji naukowej (patrz zakładka: Procedura recenzowania).

Poprzednie numery “Rocznika Jeleniogórskiego” można znaleźć na stronie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.