W dniu 9 października 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Miejscem spotkania był ewangelicki kościół Zbawiciela. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzyła pomysłodawczyni spacerów pani Justyna Szczygielska.

Spotkanie prowadził pastor, ksiądz proboszcz Sebastian Kozieł. Ksiądz proboszcz  opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych uruchamiających nowy nurt religijny. Licznie zebrani słuchacze dowiedzieli się o głównych zasadach wiary Kościoła ewangelickiego, sakramentach i obyczajach. Obchodzeniem świąt kościelnych i innych uroczystości związanych z chrztem, przysięgą małżeńską. Ksiądz Sebastian odpowiadał na wiele pytań.

Kościół ewangelicki w Cieplicach powstał za zgodą ówczesnego króla Prus Fryderyka II w grudniu 1741 roku. W miejsce pierwotnego kościoła drewnianego wzniesiono w latach 1774 – 1777 nowy, murowany kościół na rzucie prostokąta. We wschodniej części kościoła jest okazała wieża zakończona ośmiobocznym hełmem z latanią, złotą kulą oraz krzyżem.

Wnętrze wypełnia ołtarz z prospektem organowym, ambona, chrzcielnica, ławki i dwa poziomy empor. Uroczystej konsekracji kościoła dokonano w Święto Reformacji 31 października 1777 roku, na pamiątkę dnia, gdy Marcin Luter opublikował swe tezy. Architektem kościoła jest niejaki Demus z Jeleniej Góry. Najstarszym elementem sakralnym w kościele jest chrzcielnica, pochodzi z roku 1742, z pierwszego, drewnianego kościoła.

Ołtarz o rokokowych cechach z roku 1777 jest autorstwa Heinricha Wagnera. Pierwotnie w centrum ołtarz znajdował się krucyfiks. W ołtarzu znajduje się obraz błogosławiącego Chrystusa z otwartą Ewangelią, z której można wyczytać słowa „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Obraz  namalował Johan  Eduard Ihlee w roku 1870. Uzupełnieniem ołtarza są cztery figury – po lewej stronie apostołów Piotra i Pawła, po prawej Marii i Jana Ewangelisty. Zwieńczenie ołtarza stanowi gloria przedstawiająca zmartwychwstałego Jezusa w otoczeniu aniołów.

Ponad ołtarzem zamontowane są organy. Prospekt organowy fundacji Johana Nepomucka von Schaffgotcha wykonał rzeźbiarz Wagner i stolarz Exner w roku1777. Pierwsze organy zostały  zastąpione nowymi w roku 1927 na model „opus 150” posiadającymi 48 głosów, autorstwa Gustawa Heinze. Ambona, powstała w 1777 roku. Kosz ambony wypełniają płaskorzeźby ewangelistów, natomiast baldachim zdobią liczne putta, na szczycie gloria.

Całość wnętrza świątyni oświetlają kinkiety i oryginalne żyrandole z 1792 roku wykonane prawdopodobnie w słynnej hucie szkła „Józefina”.  W kościele w ławkach oraz na emporach  może zasiąść około 1200 wiernych.  Parafia należy do Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Dziękujemy księdzu proboszczowi za sobotnie spotkanie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 16 października 2021 roku w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Cieplicach o godz. 10.00.