Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 22 września 2023 r. (piątek) w siedzibie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne koszary „Pod Jeleniami”, boczna od ul. Podchorążych). Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 15:00, drugi termin na godz. 15:30. Porządek zebranie przedstawia się następująco:

1.      Zagajenie i wybór przewodniczącego zebrania;

2.      Sprawozdania ustępującego Zarządu TPJG z działalności;

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

4.      Wybór komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;

5.      Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;

6.      Dyskusja programowa i wolne wnioski;

7.      Wybór nowych władz TPJG: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

8.      Przyjęcie uchwał i wniosków;

9.      Zakończenie zebrania.

W trakcie zebrania można uregulować składki (minimum 30,00 zł w rocznie), jak również zakupić wydawnictwa TPJG. Składkę można również opłacić przelewem: Santander-Bank Oddział w Jeleniej Górze nr: 16 1090 1926 0000 0001 4348 3507.