Kolejne, już siódme spotkanie na „Szlaku jeleniogórskich kościołów i wyznań” miało miejsce w parafii pw. Św. Marcina w Sobieszowie. W spotkaniu w dniu 23 października 2021 roku uczestniczyło wielu mieszkańców oraz turystów. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak. Gospodarzem spotkania był proboszcz parafii – ksiądz Adam Lasek, który pięknie opowiedział o historii kościołów parafialnych, tj. kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kościele św. Marcina. Parafia obejmuje właśnie te dwa kościoły.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Król pruski Fryderyk II  na prośbę ewangelików sobieszowskich wydał zgodę na wzniesienie świątyni dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół został wzniesiony 1745 roku. Od początku swego istnienia aż do roku 1946 służył ewangeliom. Następnie przeszedł w użytkowanie parafii katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół zbudowano z kamienia i cegły, natomiast stropy i sklepienia wykonano z drewna. Całość budynku pokrywa czterospadowy dach mansardowy pokryty blachą miedzianą. Beczkowate sklepienie pokryte iluzjonistycznymi malowidłami z 1777 roku nieznanego autora. Całość dopełniają oryginalne zachowane w pierwotnej formie kryształowe żyrandole wykonane na początku XIX w. Płyciny empor zostały wykorzystane na malowidła przedstawiające sceny starotestamentowe oraz obrazy z życia Jezusa.

Ołtarz został wykonany z drewna w połowie XVIII w. Obraz ołtarzowy to obecnie Chrystus w aureoli. Jest to prawdopodobnie kopia obrazu Johanna Franza Hoffmana wykonana na początku XIX w. W otoczeniu obrazu są figury przedstawiające św. Pawła i Jana Ewangelistę. Obok ołtarza zawieszone są dwa obrazy – św. Juda Tadeusz oraz obraz św. Jana Nepomucena. Obrazem zasługującym na uwagę jest dzieło Vlastimila Hofmana ze Szklarskiej Poręby. Obraz zatytułowany Chrystus Dobry Pasterz na tle Karkonoszy i w tle kościół św. Marcina.

Ważnym elementem liturgicznym jest chrzcielnica. Kielich zdobi grupa rzeźbiarska zatytułowana Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Przyjmuje się że chrzcielnica została wykonana w okresie budowy kościoła. Ambona to kolejny ważny element. Jej podstawę stanowi naturalnej wielkości figura Mojżesza, a kosz zdobiony jest trzema figurami cnót kardynalnych : Wiary, Miłości i Nadziei. Nad wejściem do kościoła umieszczony jest prospekt organowy z roku 1748. Jego fundatorem był hrabia Schaffgotsch, a wykonawcą Johann Meinert z Wlenia. Organy posiadają 31 głosów i trzy manuały.

Do parafii należy również pierwszy, najstarszy kościół w Sobieszowie pw. św. Marcina, usytuowany powyżej kościoła pw. NSPJ.

Kościół pw. Św. Marcina

Kościół pw. św. Marcina jest najstarszym budynkiem w Sobieszowie. Pierwsza świątynia, zapewne drewniana, została wzniesiona w 1305 roku, niestety brak dokumentów z tego okresu określających więcej szczegółów. Stare dokumenty kościelne stanowią, że w 1515 roku zbudowano nowy ołtarz, w który wstawiono obraz św. Barbary. Kościół pod jej patronatem był do roku 1520. Wkrótce kościół przejęli protestanci aż do roku 1654. Po tym okresie kościół ponownie wrócił do katolików.

Z inicjatywy właścicieli Cieplic Johanna Nepomuka Schaffgotscha kościół został w latach 1778-1782 przebudowany przez cystersów w stylu barokowym. Z tego okresu pochodzą ambona i chrzcielnica. Herb dobroczyńcy umieszczony został w ołtarzu. W połowie XIX wieku przeprowadzono kolejne prace budowlane. Kościół otrzymał nowego patrona – św. Marcina, a w ołtarzu umieszczono obraz św. Judy Tadeusza. Obraz zmieniono w 1887 roku na obraz św. Marcina w którym święty przedstawiony jest w stroju biskupa. Z lewej strony ołtarza jest drugi obraz świętego jeszcze jako żołnierza rzymskiego. Ołtarz uzupełniają figury św. Józefa i św. Ekspedyta. Witraże pochodzą z roku 1921. Na przełomie XX i XXI wieku przeprowadzono wiele prac konserwacyjnych i remontowych.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Adamowi Laskowi za przyjęcie grupy turystów oraz interesujące opowieści.

Kolejne ostatnie już spotkanie z cyklu w odbędzie się 6 listopada o godz. 10:00 w kościele pw. św. Erazma i Pankracego – pl. Kościelny 1, Jelenia Góra.  Zapraszamy!