Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Ad maximam Urbis gloriam

Zasłużony dla Jeleniej Góry

Miło nam poinformować, że dr Ivo Łaborewicz – prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, został przez Radę Miejską Jeleniej Góry uhonorowany tytułem “Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra”. Poniżej publikujemy krótki biogram laureata oraz uchwałę rady. Uroczyste wręczenie tego zaszczytnego wyróżnienia odbędzie się w okresie powakacyjnym podczas specjalnej sesji Rady Miejskiej.

Prezesowi naszego Towarzystwa serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w badaniu i promowaniu miasta i regionu!

Ivo Łaborewicz – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; od 1994 r. kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, a od 1997 r. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Sekretarz Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego. Autor kilkuset książek i artykułów, publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, dot. Jeleniej Góry i regionu Karkonoszy. Od wielu lat redaktor naczelny “Rocznika Jeleniogórskiego”, w którym publikuje liczne teksty o dziejach miasta, zwłaszcza w XIX i XX wieku. W 2023 r. otrzymał prestiżową nagrodę “Dla dobra wspólnego” od Prezydenta RP.

Debata “Między miastem a regionem”

Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu wraz z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze serdecznie zapraszają na debatę pt. “Między miastem a regionem. Dolny Śląsku po 1945 roku widziany z różnych perspektyw”. Jest to już druga edycja cyklu dyskusji o regionie i subregionach organizowana przez muzea regionalne i instytucje kultury. Tym razem tematem wiodącym będą kwestie mobilności społecznej: podróże, migracje, wysiedlenia.

Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się:

  • prof. ucz. dr hab. Jacek Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze)
  • prof. ucz. dr hab. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr Józef Zaprucki (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych)

Rozmowę poprowadzi dr Marek Szajda (Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” / Centrum Historii Zajezdnia) a całą dyskusję podsumuje prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 23 lutego 2024 r., godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Promocja 55 tomu “Rocznika Jeleniogórskiego” (za 2023 r.)

26 stycznia 2024 r., w Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach (filia Politechniki Wrocławskiej), odbyła się promocja najnowszego “Rocznika Jeleniogórskiego”. Bieżący tom to jubileuszowe, bo 55 wydanie czasopisma, które jest publikowane od 60 lat – począwszy od 1963 r.

Dziękujemy autorom za ich pracę i wkład w powstanie periodyku, a wszystkim zainteresowanym za przybycie. Czasopismo jest do nabycia m.in. w Wydawnictwie-Poligrafii Ad Rem: adrem.jgora.pl .

Jednocześnie zapraszamy do współpracy – wszelkie teksty czy materiały można przesyłać na adres Towarzystwa lub na adres mailowy redaktora naczelnego: ilaborewicz@wp.pl .

Od lewej członkowie redakcji RJ: Stanisław Firszt i dr Ivo Łaborewicz
Dr Marek Obrębalski – jeden z autorów tekstów w t. 55
Uczestnicy spotkania promocyjnego “Rocznika Jeleniogórskiego” w auli Pałacu Schaffgotschów

Promocja “Rocznika Jeleniogórskiego”

Serdecznie zapraszamy na promocję najnowszego “Rocznika Jeleniogórskiego”. Tom 55 za 2023 r.

Sesja popularnonaukowa w Muzeum Karkonoskim

6 października w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyła się sesja popularnonaukowa wraz z otwarciem wystawy planszowej pt. “Jubileusze Jeleniej Góry: 1938 – 1948 – 1958”. Podczas wydarzenia zostały wręczone Złote Odznaki Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego przyznane przez władze sejmiku. Uhonorowano nimi prof. Romualda M. Łuczyńskiego oraz p. Rainera Sachsa. Całość odbyła się z okazji Dnia Archiwisty oraz 50-lecia Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego.

Seminarium popularnonaukowe – Dzień Archiwisty i 50-lecie KTN

Serdecznie zapraszamy w dniu 6 października br. do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na sesję popularnonaukową oraz otwarcie wystawy dot. jubileuszów miasta. Wydarzenie to jest organizowane z okazji 50. rocznicy powstania Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Dnia Archiwisty. Szczegółowy program poniżej. Do zobaczenia!

Walne zebranie członków TPJG

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 22 września 2023 r. (piątek) w siedzibie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne koszary „Pod Jeleniami”, boczna od ul. Podchorążych). Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 15:00, drugi termin na godz. 15:30. Porządek zebranie przedstawia się następująco:

1.      Zagajenie i wybór przewodniczącego zebrania;

2.      Sprawozdania ustępującego Zarządu TPJG z działalności;

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

4.      Wybór komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;

5.      Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;

6.      Dyskusja programowa i wolne wnioski;

7.      Wybór nowych władz TPJG: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

8.      Przyjęcie uchwał i wniosków;

9.      Zakończenie zebrania.

W trakcie zebrania można uregulować składki (minimum 30,00 zł w rocznie), jak również zakupić wydawnictwa TPJG. Składkę można również opłacić przelewem: Santander-Bank Oddział w Jeleniej Górze nr: 16 1090 1926 0000 0001 4348 3507.

Spotkanie promocyjne “Rocznika Jeleniogórskiego”

Serdecznie zapraszamy na promocję 54 tomu “Rocznika Jeleniogórskiego” za rok 2022. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 stycznia o godz. 16:00 w sali balowej Pałacu Schaffgotschów (filia Politechniki Wrocławskiej) przy placu Piastowskim 27. Do zobaczenia!

“Żyli wśród nas…”

Zapraszamy na doroczne spotkanie z cyklu “Żyli wśród nas…”, które odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu.

Nagrody dla TPJG!

W minioną sobotę rozstrzygnięto 7 Międzynarodowy Konkurs “Najlepsze wydawnictwa o górach”, który odbywał się podczas krakowskich targów książki. Wśród nagrodzonych są publikacje wydane nakładem Towarzystwa!

I nagrodę w kategorii czasopism otrzymał “Rocznik Jeleniogórski” ex aequo z “Zeszytami historycznymi” Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy PTTK Jelenia Góra oraz Związku Gmin Karkonoskich.

Dostrzeżono również publikację “W krainie Ducha Gór. Tom pamięci doktora Przemysława Wiatera” pod red. P. Gryszela, I. Łaborewicza i M. Szajdy, wydaną przez TPJG wraz z Ośrodkiem “Pamięć i Przyszłość”. Książka ta dostała wyróżnienie w konkursie od Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się tutaj: Międzynarodowy Konkurs “Najlepsze wydawnictwa o górach” (pttk.pl)

« Older posts