14 maja br. odbyło się kolejne, drugie już spotkanie drugiej edycji z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Tym razem miejscem spotkania była cerkiew prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak. Proboszcz parafii  ks. Bazyli Sawczuk zapoznał zebranych z historią budowli, a następnie opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych, które spowodowały w XI w. podział w Kościele.  Wspomniał również o sakramentach i obrzędach w cerkwi prawosławnej. Natomiast tradycje obchodzenia świąt prawosławnych przedstawiła p. Mirosława Martyniuk z Żytomierza, od kilku lat mieszkająca w Cieplicach. Ksiądz Bazyli Sawczuk odpowiedział także na liczne pytania obecnych turystów.

Dziękujemy księdzu proboszczowi za przyjęcie uczestników i ciekawe opowieści!