W dniu 11 września 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Pomysłodawcą spacerów jest Justyna Szczygielska. Miejscem pierwszego spotkania była cerkiew prawosławna pw. Św. Piotra i Pawła. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak. Ciekawą opowieść o cerkwi zaprezentował ks. Bazyli Sawczuk, proboszcz parafii od ponad 20 lat. Dziękujemy księdzu proboszczowi za przyjęcie turystów i ciekawe opowieści.