Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Ad maximam Urbis gloriam

Category: Bez kategorii (page 1 of 6)

Jeleniogórskie spacery – kolejna edycja

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry zaprasza na druga edycję spacerów “Szlakiem Jeleniogórskich Kościołów i wyznań ”. 

Okres spacerów:

 • Spacery wiosenne: maj – czerwiec, 5 spotkań; 
 • Spacery jesienne: wrzesień – październik, 5 spotkań.

Ilość spacerów: 10.

Czas trwania spaceru: 60-90 minut.

Dni spotkań: sobota.

Godzina rozpoczęcia spotkania: 10.00 lub 12.00.

Uczestnicy: udział dobrowolny,  turyści indywidualni.

Dojazd do kościoła: indywidualnie we własnym zakresie.

Ubezpieczenie NNW: każdy uczestnik indywidualnie we własnym zakresie.

Terminarz spotkań może ulec zmianie z uwagi na uroczystości religijne w kościele.

Relacje ze spotkań w 2021 roku na stronie Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry: tpjg-jgora.pl

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! [edit 26 maja 2022 r.]

Z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie w Kościele Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zaplanowane na dzień 28 maja zostaje przesunięte na dzień 01 października 2022 r.

Zarys dziejów piwowarstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie połączone z promocją książki! Już 3 marca o godz. 11:00. Tym razem w jeleniogórskim hotelu “Baron”.

Romuald Witczak (1938-2022)

Dnia 17 lutego 2022 r. zmarł Romuald Witczak, wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Urodził się 23 czerwca 1938 r. w Poznaniu, gdzie się wychował i odebrał pierwsze wykształcenie, kończąc tamże Technikum Poligraficzne. Ze sztuką drukarską związany był praktycznie przez całe zawodowe życie. W latach 60. XX w. przeprowadził się do Kowar, gdzie otrzymał posadę w tamtejszej drukarni.

W 1972 r. przeniósł się do Jeleniej Góry, zostając szefem Państwowych Zakładów Graficznych, czyli drukarni przy ul. Konopnickiej. Nie zajmował się jedynie organizacja pracy zakładu, ale zajął się też redagowaniem różnych publikacji, stając się z czasem niedościgłym fachowcem w trudnej sztuce opracowywania tekstów innych autorów i ich składu drukarskiego.

Po ukończeniu w 1982 r. pedagogiki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze podjął w pełny wymiarze współpracę z jeleniogórskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, dla którego wiele lat redagował,
stojące na wysokim poziomie, czasopisma pedagogicznych: „Kurenda”, „Nowe w Szkole”, jak również inne publikacje zwarte. Nie stronił też od pracy pedagogicznej, a niejako jej zwieńczeniem stała się posada wykładowcy akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, realizowana w latach 2008-2009.

Od pierwszych chwil pobytu w Kotlinie Jeleniogórskiej zafascynowały Go okoliczne góry, które przez kolejne dziesięciolecia z zapałem poznawał, wędrując pieszo lub rowerem, jak również zgłębiając ich przeszłość w bibliotekach i archiwach. Z tychże zainteresowań narodziła się Jego pasja pisarska. Spod Jego pióra wyszły przewodniki, monografie popularnonaukowe, informatory, liczne artykuły, recenzje, jak również opisy do map, szczególnie publikowanych przez wydawnictwo „Plan” z Jeleniej Góry, a także powieści. Angażował się (najczęściej społecznie), jako redaktor i korektor, w liczne wydawnictwa regionalne.

Romuald Witczak był wielkim społecznikiem. Wiele lat działał w Towarzystwie Przyjaciół Jeleniej Góry, będąc od 1997 r. członek jego Zarządu. Był też jednym z redaktorów „Rocznika Jeleniogórskiego”, które to pismo zawdzięcza Mu wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Ale działał też na innych polach. Od 1976 r. aktywnie uczestniczył w pracach Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Latami współorganizował konkurs „Region jeleniogórski w gawędzie, wierszu i piosence”. W 2009 r. został pomysłodawcą i głównym organizatorem obchodów 300-lecia drukarstwa w Jeleniej Górze, jak również redaktorem, wydanej z tej okazji książki jubileuszowej. Kochał sztukę, zwłaszcza muzykę operową i poezję. Był Człowiekiem mądrym, ale skromnym i powszechnie lubianym.

Pochowany został dnia 22.02.2022 r. na nowym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu, obok najbliższej Rodziny, licznie przybyli koledzy, znajomi, sąsiedzi, wychowankowie.

Cześć Jego pamięci!

Wybór publikacji Romualda Witczaka:

 • (wraz z: Jan Kropiwnicki, Elżbieta Sura,) Jak stworzyć dobrą gazetkę szkolną?: vademecum redaktora i opiekuna, Seria „Biblioteka Nowego w Szkole”, nr 8, Jelenia Góra 2002, ss. 119.
 • Jelenia Góra: wykaz infrastruktury miejskiej, opis krajoznawczy z fotografiami, Jelenia Góra 1998, ss. 31 + 15.
 • Komputer w służbie szkolnego edytorstwa, „Komputer w Szkole”, nr 4, 1995, s. 64-66
 • Karkonosze. Ilustrowany przewodnik z mapami : 20 tras wycieczkowych, Jelenia Góra, 2000, ss. 144.
 • Pokażę Ci moją Jelenią Górę. Przewodnik dla turysty 1-2 dniowego, Jelenia Góra 2001, ss. 36.
 • Zostało w rodzinnej pamięci. Świadomość dolnośląskiego zakorzenienia wśród studentów Kolegium Karkonoskiego, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 35, 2003, s. 221-248.
 • Henryk Szymczak (1938-2003) [nekr.], „Rocznik Jeleniogórski, t. 35, 2003, s. 322-323.
 • Praga. Przewodnik, Jelenia Góra 2004, ss. 48.
 • Samochodem przez Sudety. Wycieczki dla zmotoryzowanych, mapy i plany miejscowości, rzuty zamków i jaskiń, informacje praktyczne, Jelenia Góra 2004, ss. 143.
 • Edukacja – prognoza optymistyczna?, „Nowa Szkoła”, R. 60, 2004, nr 7, s. 11-18.
 • Okoliczności wysiedlania Niemców z Jeleniej Góry w latach 1945-1947, „Rocznik Jeleniogórski, t. 39, 2007, s. 167-178.
 • Od roku 1945 drukujemy po polsku, w: Czarna sztuka. 300 lat drukarstwa. Jelenia Góra 1709-2009, Jelenia Góra 2009, s. 61-78.
 • Karkonosze. Śladami rosyjskiej arystokracji XIX w., Jelenia Góra 2012, ss. 59. [także w j. rosyjskim].
 • Niemiecko-polski słownik nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych Kotliny Jeleniogórskiej i gór ją otaczających, Jelenia Góra 2012, ss. 95.
 • Cesarsko-królewskie wczasy u Karkonoszy, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 44, 2012, s. 83-102.
 • Kronika parafii ewangelickiej Erdmannsdorf-Zillerthal (Mysłakowice) – pastora Johanna Gottlieba Rotha (zm. 1870), „Rocznik Jeleniogórski”, t. 47, 2015, s. 153-165.
 • Pierwsi polscy osadnicy w regionie jeleniogórskim w relacjach studentów Kolegium Karkonoskiego z lat 2006/2010, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 47, 2015, s. 166-175.
 • Lisowczycy w Kowarach. Opowieść z czasów wojny 30-letniej, Jelenia Góra 2016, ss. 202.
 • Ze Śnieżką w tle. Opowieść o królewskiej wsi Mysłakowice, Jelenia Góra 2016, ss. 192.
 • (warz ze Zdzisławem Gaszem), Piechowice. Zarys monograficzny, Piechowice 2018, ss. 221.

Opracował Ivo Łaborewicz

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Reginy Chrześcijańskiej.

“Rocznik Jeleniogórski”, t. 53 – spotkanie promocyjne

Serdecznie zapraszamy!

Promocja książki o jeleniogórskich Żydach

Serdecznie zapraszamy na promocję książki “Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku”. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia br. w Książnicy Karkonoskiej, a poprowadzi je Ivo Łaborewicz. Początek o godz. 17:00. Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupu publikacji. Serdecznie zapraszamy!

Wacław Bajer (1926–2021)

Dnia 1 grudnia 2021 r., w wieku 95 lat, zmarł Wacław Bajer, żołnierz Wojska Polskiego w trakcie II wojny światowej (1944-1945), jeden z pierwszych polskich osadników na ziemi jeleniogórskiej, przybyły tu latem 1945 r. z rozkazem osiedlenia się we wsi Schwarzbach / Czarny Strumień, dziś osiedle Czarne w Jeleniej Górze, wieloletni (73 lata) członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Łomnicy i Jeleniej Górze (1970-1974), aktywny działacz Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry, od 1999 r. przewodniczący działającego przy Towarzystwie Klubu Pionierów Jeleniej Góry. Członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Ś.p. por. Wacław Bajer przez wiele lat, podczas wszystkich uroczystości państwowych i patriotycznych, był chorążym sztandaru wojskowego, a wcześniej sztandaru PSL. Przez kilkadziesiąt lat z zapałem organizował i prowadził comiesięczne spotkania Pionierów Jeleniej Góry, rozpoczynających się chóralnie odśpiewaną „Rotą” Marii Konopnickiej, którą inicjował. Na spotkaniach opłatkowych i przy innych okazjach grał na akordeonie i śpiewał. Był też poetą – zadebiutował w 1958 r. w czasopiśmie „Zarzewie”.

Zawsze spokojny, rozważny, życzliwy innym, dobry organizator, łagodzący wszystkie spory i nieporozumienia. W swoim życiu oddany Bogu, Ojczyźnie, także tej bliskiej, lokalnej oraz Rodzinie. Pochowany został w rodzinnym grobie na starym cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze. Dnia 4 grudnia na miejsce wiecznego spoczynku, za trumną na której położono wojskową rogatywkę, poprzedzoną orkiestrą i pocztami sztandarowymi, obok Rodziny podążało liczne grono jeleniogórzan: sąsiadów, znajomych, kolegów ze stowarzyszeń, których był członkiem, przedstawicieli Wojska Polskiego, zwykłych mieszkańców. Nad grobem przemawiali: Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, poseł Zofia Czernow, przedstawiciele PSL i związku kombatantów. W imieniu rodziny zmarłego pożegnał mąż Jego córki. Grób pokryły liczne wieńce i wiązanki.

Cześć Jego pamięci.

Ś.p. Wacław Bajer opublikował dwa teksty wspomnieniowe dot. “pionierskich miesięcy” 1945 r. oraz Klubu Pioniera na łamach “Rocznika Jeleniogórskiego”. Dostęp do nich znajduje się poniżej w Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej:

Spotkanie opłatkowe Klubu Pioniera w 2009 r. Pierwszy z prawej – Wacław Bajer

Spotkania promocyjne książki “W krainie Ducha Gór. Tom pamięci Doktora Przemysława Wiatera”

25 listopada 2021 r. odbyły się dwa spotkania promocyjne książki “W krainie Ducha Gór. Tom pamięci Doktora Przemysława Wiatera”. Pierwsze o godz. 12:00 w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, drugie o godz. 17:00 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Podczas spotkań zaprezentowano publikację wydaną na okoliczność pierwszej rocznicy śmierci dra Przemysława Wiatera – historyka, historyka sztuki, regionalisty, wieloletniego pracownika i dyrektora Muzeum Karkonoskiego.

Spotkania zgromadziły wiele osób związanych przez lata z Przemysławem Wiaterem. Jego współpracowników, przyjaciół, sąsiadów, a także najbliższych członków rodziny, którym szczególnie dziękujemy za przybycie. Prócz prezentacji tomu pamięci wydarzeniu towarzyszyły liczne wspomnienia, opowiadane przez różne osoby, w tym samorządowców, przewodników, pracowników naukowych, regionalistów i wielu innych.

Publikacja jest dostępna na stronie wydawcy: Ośrodka “Pamięć i Przyszłość” – Centrum Historii Zajezdnia: W krainie Ducha Gór. Tom pamięci doktora Przemysława Wiatera – Sklep – Centrum Historii Zajezdnia

Również w siedzibie Wydawnictwa-Poligrafii Ad Rem w Jeleniej Górze, lokalnych księgarniach oraz w Towarzystwie Przyjaciół Jeleniej Góry. Zapraszamy do kontaktu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do upamiętnienia dra Przemysława Wiatera. Wierzymy, że jego osoba i dorobek będzie inspirować jeszcze przez wiele lat, zwłaszcza młode pokolenia.

Spotkanie w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów

Spotkanie w Muzeum Karkonoskim

Grób Przemysława Wiatera

“W krainie Ducha Gór. Tom pamięci doktora Przemysława Wiatera” – spotkania promocyjne

Zapraszamy na spotkania promujące książkę “W krainie Ducha Gór. Tom pamięci doktora Przemysława Wiatera”:

 • Szklarska Poręba, 25 XI 2021 r., godz. 12:00 – Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
 • Jelenia Góra, 25 XI 2021 r., godz. 17:00 – Muzeum Karkonoskie

Publikacja ukazuje się nakładem wydawnictwa Ośrodka “Pamięć i Przyszłość” we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Jeleniej Góry. Partnerem projektu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Relacja z seminarium naukowego

W dniu 30 września br., w sali Rady Miejskiej jeleniogórskiego ratusza, odbyło się seminarium naukowe pt. Dzieje ludności żydowskiej w Jeleniej Górze i regionie w XIX i XX wieku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, a współorganizowane przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu oraz Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”.

Seminarium naukowe, choć odbywało się w godzinach przedpołudniowych, zgromadziło sporą grupę jeleniogórzan zainteresowanym tematem. Wśród prelegentów znaleźli się znamienici naukowcy: dr Agata Rybińska (Lublin), prof. Krzysztof A. Kuczyński (Łódź; referat odczytał p. J. Skowroński ), ale także regionaliści – dr Łukasz Tekiela (Lubań), archiwiści – p. Ivo Łaborewicz (Jelenia Góra) oraz badacze i popularyzatorzy kultury i historii Żydów – p. Tamara Włodarczyk (Wrocław) czy Marek Szajda (Wrocław/Jelenia Góra).

Miejmy nadzieję, że wydarzenie to przyczyniło się do upowszechnienia wiedzy o nieznanych dotąd aspektach obecności ludności żydowskiej w mieście i regionie. Jego kontynuacją mają być zapowiadane przez dwójkę prelegentów publikacje. Książka p. Tamary Włodarczyk, jak również publikacja Marka Szajdy mają ukazać się pod koniec 2021 roku.

Warto dodać, że seminarium naukowemu towarzyszyła wystawa planszowa dot. losów ludności żydowskiej w regionie w XIX i XX wieku. Podczas wydarzenia, z okazji “Dnia Archiwisty”, uroczyście wręczono medal “Amicus Archivi”. W tym roku otrzymała go p. Regina Chrześcijańska, prowadząca jeleniogórskie wydawnictwo Ad Rem. Odznaczonej serdecznie gratulujemy!

Seminarium w ratuszu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na seminarium naukowe dot. ludności żydowskiej w naszym mieście i regionie, które odbędzie się 30 września w jeleniogórskim ratuszu. Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać sześciu wystąpień, podzielonych na dwie sesje:

Sesja I
Dr Agata Rybińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Kultura religijna Żydów jeleniogórskich w XIX wieku
Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze)
Żydzi w Jeleniej Górze przed 1945 r. i ich działalność gospodarcza
w świetle miejscowych archiwaliów – zarys problematyki

Tamara Włodarczyk (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce)
Udział Żydów w życiu gospodarczym regionu jeleniogórskiego
na przykładzie Bolesławca, Kamiennej Góry i Lubania


Sesja II
Dr Łukasz Tekiela (Muzeum Regionalne w Lubaniu)
Życie i twórczość Ludwiga Danzigera
Prof. Krzysztof A. Kuczyński (Uniwersytet Łódzki)
Janusz Skowroński (Muzeum Miejskie Dom G. Hauptmanna w Jeleniej Górze)
„Germański ulubieniec żydowskiej krytyki”.
Gerhart Hauptmann versus Niemcy o żydowskich korzeniach

Marek Szajda (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” )
Życie żydowskie w Jeleniej Górze i regionie w latach 1945–1950

Wydarzeniu będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa.

Zachęcamy do pobrania okolicznościowego programu:

Older posts