Zespół redakcyjny:

  • Stanisław Firszt
  • Ivo Łaborewicz (redaktor naczelny)
  • Janusz Milewski
  • Marek Obrębalski
  • Marek Szajda (sekretarz redakcji)
  • Romuald Witczak

Recenzenci ostatniego numeru (t. XLIX, za rok 2017):

dr Adam Baniecki, dr hab. Jan H. Dorobisz, dr Hanna Gaczyńska-Piwowarska, prof. dr hab. Marek Górny, dr Marian Iwanek, dr hab. Robert Klementowski, dr hab. Jacek Potocki, dr Przemysław Wiater, dr Józef Zaprucki

Tłumaczenia:

  • Jiri Dvorak (j. czeski)
  • Patryk Szywała (j. angielski)
  • Marianna Kurowska (j. niemiecki)

Autorzy artykułów w tomie XLIX (2017):  Stanisław Firszt, Ivo Łaborewicz, Magdalena B. Opęchowska, drJustyna Wierzchucka, dr hab. Maciej Szymczyk, Dorota Lercher-Kamińska, Karolina Pawlikowska, dr Marek Obrębalski, Marek Szajda.