Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry wybrany podczas Walnego Zebrania członków (w dniu 31.01.2019 r.):

  • Ivo Łaborewicz (Prezes),
  • Stanisław Firszt (Wiceprezes),
  • Małgorzata Wereszczyńska (Skarbnik),
  • Karolina Pawlikowska (Sekretarz),
  • Marek Obrębalski,
  • Marek Szajda.

Komisja rewizyjna:

  • Anna Borys,
  • Stanisława Milczarek,
  • Magdalena Wójcik.

Sąd koleżeński:

  • Wojciech Augustyński,
  • Józef Hanusiak,
  • Iwona Chodur.