Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Ad maximam Urbis gloriam

Category: Rocznik Jeleniogórski (page 1 of 2)

Posiedzenie redakcji “RJ”

W dniu 3 września 2020 r. odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie redakcji “Rocznika Jeleniogórskiego”. Tym razem miało ono miejsce w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziale w Jeleniej Górze. W spotkaniu po raz pierwszy uczestniczył nowy członek redakcji – dr hab. Piotr Gryszel z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Filii w Jeleniej Górze, również przewodnik sudecki.

Zgodnie z agendą redakcja omówiła wszystkie teksty, które mają się znaleźć w najnowszym, LII tomie “RJ” za rok 2020. Są wśród nich artykuły historyczne, archeologiczne czy kulturoznawcze. Zdecydowano również o wydzieleniu specjalnej części poświęconej 30 rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w regionie. Składają się na nią m.in. teksty wspomnieniowe.

Nowy “Rocznik” ukaże się pod koniec 2020 r. Już teraz zapraszamy do lektury.

Prace nad RJ 2020

Trwają prace nad LII tomem “Rocznika Jeleniogórskiego”. Do teki redakcyjnej wpłynęło wiele tekstów, zarówno artykułów naukowych, jak i tych popularnych, opracowań materiałów, sprawozdań oraz recenzji. Wśród tematów pojawiają się kwestie z zakresu archeologii, historii, literatury czy ekonomii. W nowym “Roczniku” znajdziecie ciekawe studia o wałach w pobliżu Chromca i Kopańca, Gerharcie Hauptmannie, kuchni karkonoskiej czy celwiskozie. Publikacja planowana jest na jesień bieżącego roku. Już teraz zapraszamy do lektury!

RJ 2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji artykułów do “Rocznika Jeleniogórskiego” za 2020 r. (tom LII). Informacje dot. wymogów redakcyjnych znajdują się w zakładce Dla Autorów.

Podsumowanie 2019 roku

Minione 12 miesięcy upłynęło w Towarzystwie pod hasłem “Roku dra Stanisława Bernatta”. W ramach projektu realizowanego dzięki dofinansowaniu programu “Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski opracowano 3 wystawy: biograficzną poświęconą Doktorowi, kynologiczną oraz marynistyczną. Zorganizowano przy tym kilka warsztatów, spotkań, wykładów. W 2019 r. ukazały się również 3 pozycje, nakładem lub przy współpracy wydawniczej z TPJG. Są to książki: “Od Bałtyku po Karkonosze”, “Jelenia Góra i region Karkonoszy w XX wieku” (wydane w wydawnictwie Ośrodka “Pamięć i Przyszłość”) oraz LI tom “Rocznika Jeleniogórskiego”.

Za wszystkimi tymi inicjatywami oraz publikacjami stoją ludzie – miłośnicy miasta i regionu, którym serdecznie dziękujemy za trud i zaangażowanie. Wdzięczność należy się również uczestnikom spotkań, współpracującym instytucjom oraz wszystkim czytelnikom. Oby równie wiele radości i prac przyniósł nam wszystkim rok 2020!

Po spotkaniu promocyjnym

W dniu 20 grudnia 2019 r. w Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach odbyło się spotkanie promujące najnowszy, 51 tom “Rocznika Jeleniogórskiego“. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie. Periodyk jest do nabycia w siedzibie Towarzystwa, w jeleniogórskim oddziale Archiwum Państwowego, w Wydawnictwie-Poligrafii AD REM oraz w lokalnych księgarniach.

Podczas wydarzenia złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego z rąk wiceprzewodniczącego sejmiku otrzymał p. Janusz Milewski, wieloletni działacz TPJG oraz członek redakacji “Rocznika Jeleniogórskiego. Serdecznie gratulujemy!

Rocznik Jeleniogórski za rok 2019

W imieniu autorów oraz redakcji serdecznie zapraszamy na promocję 51 tomu “Rocznika Jeleniogórskiego“.

Wydarzenie odbędzie się 20 grudnia 2019 r. w sali balowej Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach (Filia Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze ) o godz. 17:00.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu periodyku.

Trwają prace nad “Rocznikiem Jeleniogórskim”

W dniu 13 września w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziale w Jeleniej Górze odbyło się kolejne w tym roku spotkanie redakcji “Rocznika Jeleniogórskiego”. Rozmawiano m.in. o zakończeniu prac nad 51 tomem rocznika, który ukaże się w listopadzie br.  Wśród tekstów znajdą się artykuły naukowe, wspomnienia, sprawozdania, recenzje oraz in memoriam.

Już teraz zachęcamy do sięgnięcia po najnowszy “Rocznik Jeleniogórski”.

Nabór artykułów do LI tomu “RJ”

Redakcja “Rocznika Jeleniogórskiego” serdecznie zaprasza do nadsyłania propozycji tekstów do LI tomu czasopisma. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: i.laborewicz@ap.wroc.pl lub szajda.marek@gmail.com do 15 kwietnia 2019 r. Terminem nadesłania artykułów dostosowanych do instrukcji wydawniczej , wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi, jest 15 czerwca br. (zob. Dla autorów).


Zachęcamy do współpracy regionalistów, historyków, geografów, ekonomistów, a także innych badaczy związanych z regionem!

Posiedzenie redakcji “Rocznika Jeleniogórskiego”

W dniu 15 marca br. w budynku jeleniogórskiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu odbyło się posiedzenie redakcji “Rocznika Jeleniogórskiego”. Omówiono m.in. stan prac nad tomem 51 za rok 2019, kwestię finansowania czasopisma oraz potencjalnego uzyskania punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przygotowywany numer czasopisma będzie zawierał m.in. teksty dotyczące Stanisława Bernatta, z okazji 40 rocznicy jego  śmierci oraz 120 rocznicy urodzin, a także artykuły dotyczące wód termalnych w Cieplicach czy wojny trzydziestoletniej (1618-1648) w Jeleniej Górze. Więcej informacji o podejmowanych pracach redakcyjnych już niebawem.

Po spotkaniu promocyjnym

Dziękujemy za zainteresowanie najnowszymi wydawnictwami Towarzystwa! Wśród prezentowanych książek znalazły się opublikowane w 2018 r.:

  • „Rocznik Jeleniogórski”, tom 50 za rok 2018;
  • „Pamięć o szkole i mieście. Wspomnienia niemieckich i polskich uczniów jeleniogórskich szkół średnich”;
  • „Wielka Wojna w cieniu Karkonoszy. Niemieckie i polskie miejsca pamięci w regionie jeleniogórskim z perspektywy minionego stulecia. 1914-1918”;
  • „Wielka Wojna (1914-1918) w cieniu Karkonoszy. Materiały edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych”.

Książki można nabyć w siedzibie TPJG, Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddziale w Jeleniej Górze, Wydawnictwie Ad Rem oraz księgarniach regionalnych. Zachęcamy do zakupu i lektury!

Older posts