Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Ad maximam Urbis gloriam

Author: Marek Szajda (page 5 of 12)

Prezentacja “Rocznika”

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem, w którym członkowie redakcji – Ivo łaborewicz oraz prof. Piotr Gryszel, opowiadają o zawartości tomu 52.

Redaktorzy “Rocznika Jeleniogórskiego”
“Rocznik Jeleniogórski”, tom 52, 2020 r.
“Rocznik Jeleniogórski”, tom 52, 2020 r.

Nowy “Rocznik Jeleniogórski”

Ukazał się najnowszy tom “Rocznika Jeleniogórskiego. Pisma Regionu Karkonoszy” za rok 2020 r. (tom 52).

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści w zakładce aktualny tom.

Czasopismo można nabyć w księgarni regionalnej Wydawnictwa Ad Rem oraz innych, lokalnych księgarniach. Również w siedzibie jeleniogórskiego archiwum oraz w Towarzystwie. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.

RJ 2020 – zapowiedź

Już w II połowie stycznia 2021 r. do dystrybucji trafi 52 tom “Rocznika Jeleniogórskiego” za rok 2020 r. Wśród artykułów m.in. nowe ustalenia dot. Rozalii Saulson, studium o wałach kamiennych w okolicach Kopańca, tekst o tradycjach kulinarnych Karkonoszy, a także osobna część poświęcona 30 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w naszym regionie. Już teraz zachęcamy do lektury!

dr Przemysław Wiater (1958-2020)

Przemysław Wiater ur. 26.12.1958 r. we Wrocławiu. Absolwent dwóch kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim: magister historii ze specjalizacją archiwalną w 1983 r. i magister historii sztuki w 1987 r. Po studiach został pracownikiem naukowo-badawczym w Zespole do spraw Zabytków Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Następnie podjął studia doktoranckie na Śląskoznawczym Studium Doktoranckim na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 1994 r., jako doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, obroniwszy pracę pt. „Transport publiczny we Wrocławiu przed 1945 r.”, napisaną pod kierunkiem prof. Adama Galosa.

Od 1995 r. zatrudniony w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, w którym pracował jako kustosz w Oddziale tegoż Muzeum w Szklarskiej Porębie. Osiągnął najwyższy w muzealnictwie tytuł kustosza dyplomowanego (decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2001 r.).

Był działaczem samorządowym – radnym Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie aż czterech kadencji (1999-2002, 2002-2006, 2006-2009 i obecnej 2018-2023). W latach 1996-2004 był przewodniczącym Grupy Roboczej „Historia” Euroregionu NYSA, jak również delegatem Szklarskiej Poręby do Euroregionu NYSA.

W ramach dodatkowego zatrudnienia prowadził zajęcia na uczelniach wyższych. W latach 2008-2017 był adiunktem na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy; w latach 2015-2017 Dziekan Wydziału Prawa tejże uczelni.

Był członkiem Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Prawa i Zarządzania przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Legnicy, kierownikiem Zespołu Badawczego „Problemy wielokulturowości Dolnego Śląska w kontekście regionalizmu europejskiego”. Od 2017 r. był też  wykładowcą Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Jako muzealnik był też, w latach 2000-2002, doradcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw rewindykacji zabytków i ekspertem Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie instytucji kultury. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego opracował raport „Muzea na Dolnym Śląsku”. W latach 2009-2013 był ekspertem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kultury oceny programu Phare CBC III Polska-Saksonia. Był inicjatorem podpisania umowy o współpracy pomiędzy Szklarską Porębą a Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz umów o partnerstwie w dziedzinie kultury pomiędzy Szklarską Porębą a Worpswede i Kazimierzem Dolnym. Członek Zarządu i kierownictwa Działu Organizacyjnego Fundacji „Karkonosze – muzyka serc”, pracował w Zarządzie Fundacji „Historia.pl”.

W 2003 r. został laureatem nagrody „Izerski Kryształ 2003” za działalność w dziedzinie kultury; w 2010 r. laureatem Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury; w 2012 r. nagrodzony nagrodą „Liczyrzepy” starosty jeleniogórskiego; w 2014 r. odznaczony medalem  „Gloria artis”; w 2016 r. odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi; w 2017 otrzymał tytuł „Zasłużony dla Szklarskiej Poręby”.

Autor kilku monografii historycznych (w tym Szklarskiej Poręby), kilkudziesięciu artykułów naukowych, kierownik krajowych i międzynarodowych projektów muzealno-wystawienniczych. Członek honorowy Gildii Przewodników Sudeckich i Towarzystwa Izerskiego, Kanclerz Sudeckiego Bractwa Walońskiego, pomysłodawca narciarskich zawodów retro.

Kierował znaczącymi projektami muzealnymi:

– „Wspaniały krajobraz. Imposante Landschaft. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku” – kierownik projektu ze strony polskiej (1997-2000);

– „Śląskie Elizjum. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość zamków i pałaców w Kotlinie Jeleniogórskiej” kierownik, a następnie sekretarz – koordynator projektu ze strony polskiej (1999-2001);

– „Film und Kunst Festival Worpswede 2013. Między Wisłą a Odrą. Polskie kolonie artystyczne 1890-1914” kierownik projektu (2013).

opr. Ivo Łaborewicz

Odszedł Przemysław Wiater

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra Przemysława Wiatera, wybitnego regionalisty, muzealnika, historyka, wieloletniego kustosza Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, a w ostatnim czasie dyrektora tej placówki. Rodzinie, bliskim oraz społeczności Muzeum składamy wyrazy głębokiego współczucia. Niech odpoczywa w pokoju.

Przemysław Wiater pozostanie w naszej pamięci, ale również poprzez swoją twórczość. Był autorem m.in. monografii Szklarskiej Poręby (2011, wspólnie z Ivo Łaborewiczem), książek: Walonowie u Ducha Gór (2018) czy Laboranci u Ducha Gór (2017). Przez ponad 20 lat stale współpracował z redakcją “Rocznika Jeleniogórskiego”, na którego łamach publikował swoje teksty. Zachęcamy do lektury artykułów Przemysława Wiatera, których listę zamieszczamy poniżej. Wszystkie pozycje są w wolnym dostępie, z zasobu Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wiater, Przemysław: Początki komunikacji publicznej w Kotlinie Jeleniogórskiej, Rocznik Jeleniogórski. T. 29, 1997, s. 39-47.

Wiater, Przemysław: Zabytkowy cmentarz ewangelicki w Szklarskiej Porębie Dolnej, Rocznik Jeleniogórski, T. 30, 1998, s. 147-154.

Wiater, Przemysław: Początki hutnictwa szkła w dolinie rzeki Kamiennej w świetle literatury, Rocznik Jeleniogórski, T. 31, 1999, s. 105-114.

Wiater, Przemysław: Dawna huta szkła Karlstal – Orle: zarys dziejów, Rocznik Jeleniogórski, T. 32, 2000, s. 65-84.

Wiater, Przemysław: 10 lat działalności Komisji Historycznej Euroregionu NYSA, Rocznik Jeleniogórski, T. 33, 2001, s. 23-24.

Wiater, Przemysław: Z dziejów Szpitala Kolejowego w Szklarskiej Porębie Dolnej, Rocznik Jeleniogórski, T. 33, 2001, s. 115-122.

Wiater, Przemysław: Powojenne losy muzeum Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, a reintegracja dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego, Rocznik Jeleniogórski, T. 34, 2002,s. 147-152.

Wiater, Przemysław: Cmentarz Wolnomyślicieli w Szklarskiej Porębie, Rocznik Jeleniogórski, T. 35, 2003, s. 169-174.

Wiater, Przemysław: Zabytkowe założenia parkowe wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Rocznik Jeleniogórski, T. 36, 2004, s. 127-132.

Wiater, Przemysław: Will-Erich Peuckert – „Zafascynowany magią”, Rocznik Jeleniogórski, T. 38, 2006, s. 87-92.

Wiater, Przemysław: Laboranci w Karkonoszach i Górach Izerskich, Rocznik Jeleniogórski, T. 39, 2007, s. 61-76.

Wiater, Przemysław; Łaborewicz, Ivo: Zmiany przynależności państwowo-administracyjnej śląskiej strony Gór Izerskich na przestrzeni dziejów, Rocznik Jeleniogórski, T. 40, 2008, s. 101-106.

Wiater, Przemysław: Początki narciarstwa w Karkonoszach i Górach Izerskich, Rocznik Jeleniogórski, T. 40, 2008, s. 129-148.

Wiater, Przemysław: Witriolejnia i kopalnie pirytu w Szklarskiej Porębie Dolnej, Rocznik Jeleniogórski, T. 41, 2009,s. 43-48.

Wiater, Przemysław: Gerhart Hauptmann a kolonia artystów w Szklarskiej Porębie, Rocznik Jeleniogórski, T. 43, 2011, s. 61-66.

Wiater, Przemysław: Pisarska Poręba nad Szklarskim Potokiem. O początkach Szklarskiej Poręby, , Rocznik Jeleniogórski, T. 44, 2012, s. 33-48.

Wiater, Przemysław: O konieczności edukacji regionalnej na Dolnym Śląsku, Rocznik Jeleniogórski, T. 47, 2015, s. 176-181.

Propozycje nazw ulic

Do 6 listopada można było składać w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry propozycje nazw dla ok. 30 nowych ulic. Z taką inicjatywą wystąpiło również Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. Poniżej znajdą Państwo pismo, które złożyliśmy w urzędzie. Zostało ono stworzone we współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddziałem w Jeleniej Górze a także Karkonoskim Towarzystwem Naukowym. Do dokumentu dołączamy również uzasadnienie proponowanych nazw.

Tom dedykowany S. Firsztowi

Między Legnicą a Jelenią Górą. Prace dedykowane Stanisławowi Firsztowi w 40-lecie pracy w muzealnictwie i 65. urodziny, red. I.Łaborewicz, M.Szajda, Jelenia Góra 2020, ss. 358.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa AD REM. Serdecznie zachęcamy do lektury!

Jubileusz Stanisława Firszta

W dniu 25 września br. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbył się jubileusz Stanisława Firszta – wieloletniego dyrektora tej placówki, obecnie dyrektora Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, a także wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie!

Zachęcamy do obejrzenia galerii z wydarzenia, która znajduje się poniżej. Autorami zdjęć są Magdalena Opęchowska oraz Karolina Pawlikowska.

Wszystkich zainteresowanych okolicznościową publikacją – tomem studiów dedykowanych jubilatowi, zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści. Książkę można nabyć w siedzibie Wydawnictwa-Poligrafii AD REM w Jeleniej Górze.

Warsztaty w archiwum

W imieniu Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze zapraszamy na warsztaty! Więcej informacji na plakacie.

Jubileusz Stanisława Firszta

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i regionu na jubileusz Stanisława Firszta, który odbędzie się 25 września o godz. 16:00 w Muzeum Karkonoskim. Zapraszamy!

Older posts Newer posts