Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Ad maximam Urbis gloriam

Author: Marek Szajda (page 2 of 12)

Seminarium i wystawa w jeleniogórskim ratuszu

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy “Ratusze w cieniu Karkonoszy”, któremu towarzyszyć będzie seminarium naukowe pt.: “Władza lokalna i samorządowa a społeczeństwo po 1945 r. – wybrane przykłady osób i wydarzeń”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 30 września br. o godz. 11:00 w jeleniogórskim ratuszu (pl. Ratuszowy 58, sala obrad Ray Miejskiej).

Więcej informacji znajduje się na plakacie.

Spacer po kościele św. Erazma i Pankracego – edycja jesienna

W najstarszym jeleniogórskim kościele pw. św. Erazma i Pankracego, w sobotę 3 IX rozpoczęliśmy jesienną część spacerów „Szlakiem Jeleniogórskich kościołów i wyznań. Spotkanie w imieniu TPJG otworzył Józef Hanusiak. O bazylice i patronach kościoła opowiedziała siostra Andrzeja ze Zgromadzenia Sióstr Marii Magdaleny od Pokuty, potocznie zwanymi „ siostrami magdalenkami”.

Kościół zbudowany został w pierwszej połowie XIV w. z wyposażeniem częściowo gotyckim, renesansowym i w największym stopniu barokowym. Prawdopodobnie jest to jedyny kościół na świecie, który jest pod wezwaniem obu tych świętych razem. Na ołtarzu są figury patronów kościoła oraz doktorów kościoła, na szczycie ołtarza figury św. Barbary i św. Jadwigi Śląskiej. Obecnie obraz ołtarzowy autorstwa Jana Kreczmara „Przemienienie Pańskie’ znajduje się w pracowni konserwatorskiej.

W otoczeniu kościoła znajduje się kolumna z figurą Matki Bożej, figura św. Jana Nepomucena, w murach zewnętrznych  kaplice nagrobne, epitafia.

Dziękujemy ks. proboszczowi za umożliwienie zwiedzania, a siostrze za piękne opowiadanie.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w dniu 10 września 2022 r. o godzinie 10.00 w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i kościele św. Marcina Jeleniej Górze – Sobieszowie.

Śladami jeleniogórskich Żydów: spacer i spotkanie

Serdecznie zapraszamy na spacer śladami społeczności żydowskiej w naszym mieście, który poprowadzą Tamara Włodarczyk oraz Marek Szajda. Po spacerze planowana jest rozmowa na temat publikacji poświęconych tej społeczności:

 • T. Włodarczyk, Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku. Region jeleniogórski, Jelenia Góra 2021.
 • M. Szajda, Ludność żydowska w Jeleniej Górze po 1945 roku, Wrocław 2021.

Oba wydarzenia odbędą się 1 lipca br. (piątek):

 • spacer zaczynamy o godz. 17:00 przy fontannie Neptuna k. Ratusza;
 • spotkanie wokół publikacji rozpocznie się o godz. 18:00 w Muzeum Karkonoskim.

Wydarzenia odbywają się we współpracy:

 • Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze;
 • Ośrodka “Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu;
 • Wydawcnictwa-Poligrafii AD REM;
 • Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.

Powstanie obu publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Spacer nr 4/2022 – kościół Adwentystów

Miejscem kolejnego spotkania z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”, odbytego w dniu 4 czerwca 2022 r., był Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak. Historię obiektu sakralnego przestawił pan Andrzej Kurpiewski. Następnie gospodarz spotkania pastor Andrzej Sieja opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych umożliwiających powstanie nowego Kościoła, także o zasadach wiary, obrzędach i tradycjach. Dla uczestników spotkania pastor przygotował kilka niespodzianek. Pierwszą był krótki koncert muzyczny. W jego pierwszej części wystąpił zespół rodzinny rodziny Melys z Ukrainy. Następnie zaprezentował się zespół dziecięcy „Powołani”, którego opiekunem jest pani Malwina Kuncewicz. Każdy z uczestników otrzymał wydawnictwa dotyczące Kościoła. Kolejną niespodzianką było zaproszenie na poczęstunek. Na zakończenie spotkania pastor opowiedział historię „Posągu na glinianych nogach” według „Księgi Daniela”. Spotkanie w miłej i przyjacielskiej atmosferze miało charakter pikniku rodzinnego.

Dziękujemy pastorowi Andrzejowi Sieji za przyjęcie grupy turystów, ciekawe opowieści oraz prezenty i wspaniały poczęstunek. Było miło i przyjemnie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 3 września w  Bazylice Mniejszej, Kościele pw. św. Erazma i Pankracego, Jelenia Góra, plac Kościelny 1, o godz. 10.00.  Zapraszamy!

Spacer nr 3/2022 – Kościół Łaski

Trzecie spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań” odbyło się 21 maja 2022 r. Miejscem spotkania był Kościół Łaski Cesarskiej Pod Krzyżem Chrystusa – Sanktuarium Świętego Krzyża. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak, który równocześnie w roli przewodnika opowiedział o kościele.

W spotkaniu uczestniczył Stanisław Firszt, który opowiedział o renowacji 300-letniego modelu kościoła, który można  obecnie zobaczyć w zbiorach Muzeum Karkonoskiego. Wspomniał też o osobie  dr. Klausa Ullmanna (upamiętniająca go tablica pamiątkowa znajduje się w kościele), mającego duże  zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz w pomocy przy pozyskaniu środków finansowych  na renowację kościoła.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Jeleniej Górze przy ul. Panieńskiej 37, w dniu 4 czerwca o godzinie 12.00.

Z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie w Kościele Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zaplanowane na dzień 28 maja zostaje przesunięte na dzień 1 października 2022.

Spacer nr 2/2022 – cerkiew

14 maja br. odbyło się kolejne, drugie już spotkanie drugiej edycji z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Tym razem miejscem spotkania była cerkiew prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak. Proboszcz parafii  ks. Bazyli Sawczuk zapoznał zebranych z historią budowli, a następnie opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych, które spowodowały w XI w. podział w Kościele.  Wspomniał również o sakramentach i obrzędach w cerkwi prawosławnej. Natomiast tradycje obchodzenia świąt prawosławnych przedstawiła p. Mirosława Martyniuk z Żytomierza, od kilku lat mieszkająca w Cieplicach. Ksiądz Bazyli Sawczuk odpowiedział także na liczne pytania obecnych turystów.

Dziękujemy księdzu proboszczowi za przyjęcie uczestników i ciekawe opowieści!

Spacer nr 1/2022 – Maciejowa

W dniu 7 maja 2022 roku rozpoczęto drugi sezon spacerów z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań 2022”. Pomysłodawcą spacerów jest Justyna Szczygielska. Miejscem pierwszego spotkania był kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze – Maciejowej. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak.

W pierwszej części spotkania ciekawą opowieść o patronach kościoła oraz o samej parafii zaprezentował ks. proboszcz Przemysław Newecki. W dalszej części J. Hanusiak opowiedział historię kościoła oraz wspomniał tragiczne wydarzenie z 10 stycznia 1964 roku dotyczące zabójstwa ks. Józefa Górszczyka.

Dziękujemy ks. proboszczowi za umożliwienie zwiedzania kościoła oraz serdeczne przyjęcie gości.

Jeleniogórskie spacery – kolejna edycja

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry zaprasza na druga edycję spacerów “Szlakiem Jeleniogórskich Kościołów i wyznań ”. 

Okres spacerów:

 • Spacery wiosenne: maj – czerwiec, 5 spotkań; 
 • Spacery jesienne: wrzesień – październik, 5 spotkań.

Ilość spacerów: 10.

Czas trwania spaceru: 60-90 minut.

Dni spotkań: sobota.

Godzina rozpoczęcia spotkania: 10.00 lub 12.00.

Uczestnicy: udział dobrowolny,  turyści indywidualni.

Dojazd do kościoła: indywidualnie we własnym zakresie.

Ubezpieczenie NNW: każdy uczestnik indywidualnie we własnym zakresie.

Terminarz spotkań może ulec zmianie z uwagi na uroczystości religijne w kościele.

Relacje ze spotkań w 2021 roku na stronie Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry: tpjg-jgora.pl

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! [edit 26 maja 2022 r.]

Z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie w Kościele Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zaplanowane na dzień 28 maja zostaje przesunięte na dzień 01 października 2022 r.

Zarys dziejów piwowarstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie połączone z promocją książki! Już 3 marca o godz. 11:00. Tym razem w jeleniogórskim hotelu “Baron”.

Romuald Witczak (1938-2022)

Dnia 17 lutego 2022 r. zmarł Romuald Witczak, wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Urodził się 23 czerwca 1938 r. w Poznaniu, gdzie się wychował i odebrał pierwsze wykształcenie, kończąc tamże Technikum Poligraficzne. Ze sztuką drukarską związany był praktycznie przez całe zawodowe życie. W latach 60. XX w. przeprowadził się do Kowar, gdzie otrzymał posadę w tamtejszej drukarni.

W 1972 r. przeniósł się do Jeleniej Góry, zostając szefem Państwowych Zakładów Graficznych, czyli drukarni przy ul. Konopnickiej. Nie zajmował się jedynie organizacja pracy zakładu, ale zajął się też redagowaniem różnych publikacji, stając się z czasem niedościgłym fachowcem w trudnej sztuce opracowywania tekstów innych autorów i ich składu drukarskiego.

Po ukończeniu w 1982 r. pedagogiki na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze podjął w pełny wymiarze współpracę z jeleniogórskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, dla którego wiele lat redagował,
stojące na wysokim poziomie, czasopisma pedagogicznych: „Kurenda”, „Nowe w Szkole”, jak również inne publikacje zwarte. Nie stronił też od pracy pedagogicznej, a niejako jej zwieńczeniem stała się posada wykładowcy akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, realizowana w latach 2008-2009.

Od pierwszych chwil pobytu w Kotlinie Jeleniogórskiej zafascynowały Go okoliczne góry, które przez kolejne dziesięciolecia z zapałem poznawał, wędrując pieszo lub rowerem, jak również zgłębiając ich przeszłość w bibliotekach i archiwach. Z tychże zainteresowań narodziła się Jego pasja pisarska. Spod Jego pióra wyszły przewodniki, monografie popularnonaukowe, informatory, liczne artykuły, recenzje, jak również opisy do map, szczególnie publikowanych przez wydawnictwo „Plan” z Jeleniej Góry, a także powieści. Angażował się (najczęściej społecznie), jako redaktor i korektor, w liczne wydawnictwa regionalne.

Romuald Witczak był wielkim społecznikiem. Wiele lat działał w Towarzystwie Przyjaciół Jeleniej Góry, będąc od 1997 r. członek jego Zarządu. Był też jednym z redaktorów „Rocznika Jeleniogórskiego”, które to pismo zawdzięcza Mu wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Ale działał też na innych polach. Od 1976 r. aktywnie uczestniczył w pracach Jeleniogórskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Latami współorganizował konkurs „Region jeleniogórski w gawędzie, wierszu i piosence”. W 2009 r. został pomysłodawcą i głównym organizatorem obchodów 300-lecia drukarstwa w Jeleniej Górze, jak również redaktorem, wydanej z tej okazji książki jubileuszowej. Kochał sztukę, zwłaszcza muzykę operową i poezję. Był Człowiekiem mądrym, ale skromnym i powszechnie lubianym.

Pochowany został dnia 22.02.2022 r. na nowym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze. W ostatniej drodze towarzyszyli Mu, obok najbliższej Rodziny, licznie przybyli koledzy, znajomi, sąsiedzi, wychowankowie.

Cześć Jego pamięci!

Wybór publikacji Romualda Witczaka:

 • (wraz z: Jan Kropiwnicki, Elżbieta Sura,) Jak stworzyć dobrą gazetkę szkolną?: vademecum redaktora i opiekuna, Seria „Biblioteka Nowego w Szkole”, nr 8, Jelenia Góra 2002, ss. 119.
 • Jelenia Góra: wykaz infrastruktury miejskiej, opis krajoznawczy z fotografiami, Jelenia Góra 1998, ss. 31 + 15.
 • Komputer w służbie szkolnego edytorstwa, „Komputer w Szkole”, nr 4, 1995, s. 64-66
 • Karkonosze. Ilustrowany przewodnik z mapami : 20 tras wycieczkowych, Jelenia Góra, 2000, ss. 144.
 • Pokażę Ci moją Jelenią Górę. Przewodnik dla turysty 1-2 dniowego, Jelenia Góra 2001, ss. 36.
 • Zostało w rodzinnej pamięci. Świadomość dolnośląskiego zakorzenienia wśród studentów Kolegium Karkonoskiego, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 35, 2003, s. 221-248.
 • Henryk Szymczak (1938-2003) [nekr.], „Rocznik Jeleniogórski, t. 35, 2003, s. 322-323.
 • Praga. Przewodnik, Jelenia Góra 2004, ss. 48.
 • Samochodem przez Sudety. Wycieczki dla zmotoryzowanych, mapy i plany miejscowości, rzuty zamków i jaskiń, informacje praktyczne, Jelenia Góra 2004, ss. 143.
 • Edukacja – prognoza optymistyczna?, „Nowa Szkoła”, R. 60, 2004, nr 7, s. 11-18.
 • Okoliczności wysiedlania Niemców z Jeleniej Góry w latach 1945-1947, „Rocznik Jeleniogórski, t. 39, 2007, s. 167-178.
 • Od roku 1945 drukujemy po polsku, w: Czarna sztuka. 300 lat drukarstwa. Jelenia Góra 1709-2009, Jelenia Góra 2009, s. 61-78.
 • Karkonosze. Śladami rosyjskiej arystokracji XIX w., Jelenia Góra 2012, ss. 59. [także w j. rosyjskim].
 • Niemiecko-polski słownik nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych Kotliny Jeleniogórskiej i gór ją otaczających, Jelenia Góra 2012, ss. 95.
 • Cesarsko-królewskie wczasy u Karkonoszy, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 44, 2012, s. 83-102.
 • Kronika parafii ewangelickiej Erdmannsdorf-Zillerthal (Mysłakowice) – pastora Johanna Gottlieba Rotha (zm. 1870), „Rocznik Jeleniogórski”, t. 47, 2015, s. 153-165.
 • Pierwsi polscy osadnicy w regionie jeleniogórskim w relacjach studentów Kolegium Karkonoskiego z lat 2006/2010, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 47, 2015, s. 166-175.
 • Lisowczycy w Kowarach. Opowieść z czasów wojny 30-letniej, Jelenia Góra 2016, ss. 202.
 • Ze Śnieżką w tle. Opowieść o królewskiej wsi Mysłakowice, Jelenia Góra 2016, ss. 192.
 • (warz ze Zdzisławem Gaszem), Piechowice. Zarys monograficzny, Piechowice 2018, ss. 221.

Opracował Ivo Łaborewicz

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Reginy Chrześcijańskiej.

Older posts Newer posts