Kolejne spotkanie na „Szlaku Jeleniogórskich kościołów i wyznań” miało miejsce w parafii pw. Św. Marcina w Sobieszowie. Spotkanie odbyło się 10 września 2022 r., a w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył je Józef Hanusiak.

O historii kościołów, tj. kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kościele św. Marcina pięknie opowiadał proboszcz parafii,  ksiądz dr Adam Lasek. Parafia posiada dwa kościoły, główny pw. św. Marcina i pomocniczy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kościół św. Marcina jest najstarszym budynkiem w Sobieszowie. Pierwszy kościół zapewne drewniany został wzniesiony w 1305 r., choć brak dokumentów z tego okresu. Stare dokumenty kościelne stanowią, że w 1515 r. zbudowano nowy ołtarz, w który wstawiono obraz św. Barbary. Kościół pod jej patronatem był do roku 1520. Wkrótce kościół przejęli protestanci aż do roku 1654. Po tym okresie kościół ponownie wrócił do katolików. W drugiej połowie XIX  w. kościół otrzymał nowego patrona – św. Marcina, a w ołtarzu umieszczono obraz św. Judy Tadeusza. Obraz zmieniono w 1887 r. na obraz św. Marcina w którym święty przedstawiony jest w stroju biskupa. Ołtarz uzupełniają figury św. Józefa i św. Ekspedyta.

Król pruski Fryderyk II  na prośbę ewangelików sobieszowskich wydał zgodę na wzniesienie świątyni dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół został wzniesiony 1745 r. Od początku swego istnienia aż do roku 1946 służył ewangeliom. Następnie już przeszedł w użytkowanie parafii katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ołtarz został wykonany z drewna w połowie XVIII w. Obraz ołtarzowy to obecnie Chrystus w aureoli. W otoczeniu obrazu są figury przedstawiające św. Pawła i Jana Ewangelistę. Obok ołtarza zawieszone są dwa obrazy – św. Juda Tadeusz oraz obraz św. Jana Nepomucena. Obrazem zasługującym na uwagę jest dzieło Vlastimila Hofmana ze Szklarskiej Poręby. Obraz zatytułowany Chrystus Dobry Pasterz na tle Karkonoszy i w tle kościół św. Marcina. Kolejnym elementem liturgicznym jest chrzcielnica. Kielich zdobi grupa rzeźbiarska zatytułowana Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ambona – jej podstawę stanowi naturalnej wielkości figura Mojżesza, a kosz zdobiony jest trzema figurami cnót kardynalnych : Wiary, Miłości i Nadziei. Nad wejściem do kościoła umieszczony jest prospekt organowy z roku 1748. Jego fundatorem był hrabia  Schaffgotch, a wykonawcą Johann Meinert z Wlenia. Organy posiadają 31 głosów i trzy manuały.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Adamowi Laskowi za przyjęcie grupy turystów oraz interesujące opowieści.

Kolejne spotkanie w odbędzie się 17 września 2022 r. o godz. 10.00.   w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze – Cieplicach, ul. Cieplicka 9.  Zapraszamy!