Miejscem kolejnego spotkania z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”, odbytego w dniu 4 czerwca 2022 r., był Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.

Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak. Historię obiektu sakralnego przestawił pan Andrzej Kurpiewski. Następnie gospodarz spotkania pastor Andrzej Sieja opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych umożliwiających powstanie nowego Kościoła, także o zasadach wiary, obrzędach i tradycjach. Dla uczestników spotkania pastor przygotował kilka niespodzianek. Pierwszą był krótki koncert muzyczny. W jego pierwszej części wystąpił zespół rodzinny rodziny Melys z Ukrainy. Następnie zaprezentował się zespół dziecięcy „Powołani”, którego opiekunem jest pani Malwina Kuncewicz. Każdy z uczestników otrzymał wydawnictwa dotyczące Kościoła. Kolejną niespodzianką było zaproszenie na poczęstunek. Na zakończenie spotkania pastor opowiedział historię „Posągu na glinianych nogach” według „Księgi Daniela”. Spotkanie w miłej i przyjacielskiej atmosferze miało charakter pikniku rodzinnego.

Dziękujemy pastorowi Andrzejowi Sieji za przyjęcie grupy turystów, ciekawe opowieści oraz prezenty i wspaniały poczęstunek. Było miło i przyjemnie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 3 września w  Bazylice Mniejszej, Kościele pw. św. Erazma i Pankracego, Jelenia Góra, plac Kościelny 1, o godz. 10.00.  Zapraszamy!