Trzecie spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań” odbyło się 21 maja 2022 r. Miejscem spotkania był Kościół Łaski Cesarskiej Pod Krzyżem Chrystusa – Sanktuarium Świętego Krzyża. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak, który równocześnie w roli przewodnika opowiedział o kościele.

W spotkaniu uczestniczył Stanisław Firszt, który opowiedział o renowacji 300-letniego modelu kościoła, który można  obecnie zobaczyć w zbiorach Muzeum Karkonoskiego. Wspomniał też o osobie  dr. Klausa Ullmanna (upamiętniająca go tablica pamiątkowa znajduje się w kościele), mającego duże  zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz w pomocy przy pozyskaniu środków finansowych  na renowację kościoła.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Jeleniej Górze przy ul. Panieńskiej 37, w dniu 4 czerwca o godzinie 12.00.

Z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie w Kościele Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej zaplanowane na dzień 28 maja zostaje przesunięte na dzień 1 października 2022.