W dniu 6 czerwca w auli jeleniogórskiego Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu miała miejsce sesja poświęcona doktorowi Stanisławowi Bernattowi w 40 rocznicę jego śmierci.  Wśród zaproszonych gości obecna była rodzina Doktora, w tym jego najstarsza córka – Ewa, wraz z dziećmi. W wydarzeniu uczestniczyli także parlamentarzyści i samorządowcy: senator RP, przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wicestarosta jeleniogórski, radni RM, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM i wiele innych osób.

Zebrani mogli usłyszeć referaty odnoszące się do życia i działalności bohatera tego dnia, wygłoszone przez prof. UE dr hab. Elżbietę Sobczak, Ivo Łaborewicza, Stanisława Firszta oraz dra Piotra Gryszela. Po wystąpieniach zebrani uczestniczyli w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej, zamieszczonej na budynku, w którym mieszkał Bernatt w latach 1945-1950 (dziś to siedziba UE). Wydarzeniu towarzyszyła wystawa biograficzna, eksponowana w budynku Wydziału.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach Roku Stanisława Bernatta! Więcej szczegółów na plakacie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu “Patriotyzm Jutra” ze środków Muzeum Historii Polski.