Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry

Ad maximam Urbis gloriam

Seminarium popularnonaukowe – Dzień Archiwisty i 50-lecie KTN

Serdecznie zapraszamy w dniu 6 października br. do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na sesję popularnonaukową oraz otwarcie wystawy dot. jubileuszów miasta. Wydarzenie to jest organizowane z okazji 50. rocznicy powstania Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Dnia Archiwisty. Szczegółowy program poniżej. Do zobaczenia!

Walne zebranie członków TPJG

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 22 września 2023 r. (piątek) w siedzibie Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne koszary „Pod Jeleniami”, boczna od ul. Podchorążych). Pierwszy termin zebrania wyznaczono na godz. 15:00, drugi termin na godz. 15:30. Porządek zebranie przedstawia się następująco:

1.      Zagajenie i wybór przewodniczącego zebrania;

2.      Sprawozdania ustępującego Zarządu TPJG z działalności;

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

4.      Wybór komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;

5.      Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;

6.      Dyskusja programowa i wolne wnioski;

7.      Wybór nowych władz TPJG: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

8.      Przyjęcie uchwał i wniosków;

9.      Zakończenie zebrania.

W trakcie zebrania można uregulować składki (minimum 30,00 zł w rocznie), jak również zakupić wydawnictwa TPJG. Składkę można również opłacić przelewem: Santander-Bank Oddział w Jeleniej Górze nr: 16 1090 1926 0000 0001 4348 3507.

Spotkanie promocyjne “Rocznika Jeleniogórskiego”

Serdecznie zapraszamy na promocję 54 tomu “Rocznika Jeleniogórskiego” za rok 2022. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 stycznia o godz. 16:00 w sali balowej Pałacu Schaffgotschów (filia Politechniki Wrocławskiej) przy placu Piastowskim 27. Do zobaczenia!

“Żyli wśród nas…”

Zapraszamy na doroczne spotkanie z cyklu “Żyli wśród nas…”, które odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury na Zabobrzu.

Nagrody dla TPJG!

W minioną sobotę rozstrzygnięto 7 Międzynarodowy Konkurs “Najlepsze wydawnictwa o górach”, który odbywał się podczas krakowskich targów książki. Wśród nagrodzonych są publikacje wydane nakładem Towarzystwa!

I nagrodę w kategorii czasopism otrzymał “Rocznik Jeleniogórski” ex aequo z “Zeszytami historycznymi” Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Karkonoszy PTTK Jelenia Góra oraz Związku Gmin Karkonoskich.

Dostrzeżono również publikację “W krainie Ducha Gór. Tom pamięci doktora Przemysława Wiatera” pod red. P. Gryszela, I. Łaborewicza i M. Szajdy, wydaną przez TPJG wraz z Ośrodkiem “Pamięć i Przyszłość”. Książka ta dostała wyróżnienie w konkursie od Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się tutaj: Międzynarodowy Konkurs “Najlepsze wydawnictwa o górach” (pttk.pl)

Kościół Miłosierdzia Bożego w Jagniątkowie – 8 X

W dniu 8 października 2022 r. odbyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Miejscem spotkania był kościół pw. Bożego Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Jagniątkowie.

Spotkanie  rozpoczęło się Mszą świętą odprawioną przez ks. proboszcza Andrzeja Płazę, w intencji organizatorów i wszystkich uczestników spotkań w ramach spacerów. Tuż po niej  Józef Hanusiak podsumował cały sezon spacerów. Następnie ks. proboszcz przedstawił historię budowy kościoła, omówił jego część sakralną. Następnie uczestnicy spotkania przeszli na plebanię, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek – kawa, herbata, ciasto.

W tej części spotkania rozmawiano na temat odwiedzanych kościołów, historii Jeleniej Góry. Swoją bogatą wiedzą okresu budowy kościoła podzielił się z turystami pan Stanisław Firszt. Wspomniano również ks. Mariana Matulę znanego pod pseudonimem „ks. Kubek”. Po agapie udaliśmy się do Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna, niemieckiego noblisty z dziedziny literatury. W muzeum o pisarzu opowiadali wspólnie pan  Stanisław Firszt i pani Katarzyna Trembecka – adiunkt muzealny. Spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami.

Kościół Bożego Miłosierdzia został wzniesiony w latach 1980-1986 z inicjatywy ks. prałata Antoniego Kamińskiego, proboszcza w Sobieszowie. W dniu 4 sierpnia 1985 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie kościoła przez biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej Tadeusza Rybaka. Parafia erygowana została 29 czerwca 1986 r. Wezwanie parafii wynika prawdopodobnie z faktu, że w okresie budowy kościoła toczył się proces beatyfikacyjny siostry Faustyny  – beatyfikacja 18 kwietnia 1993 r., kanonizacja 30 kwietnia 2000 r. Budynek na planie prostokąta, z wieżą z tarczą zegarową z dwunastoma znakami zodiaku, zakończona krzyżem na kuli. Na płaszczyźnie dachowej okna w typie lukarny z witrażami. Witraż od strony południowo-wschodniej obrazuje ks. Kamińskiego i s. Zejer. Od strony północno-zachodniej ks. Dudę i ks. Mariana Matulę „Kubka”. Obraz ołtarzowy to Jezus Miłosierny „Jezu ufam Tobie”. Ścianę ołtarzową uzupełniają tabernakulum oraz relikwie. Od lewej strony – Ojca Pio – Michała Archanioła – S. Faustyny –  św. JP II. Relikwie posiadają certyfikaty I stopnia, z wyjątkiem Michała Archanioła, ten nie ma certyfikatu. W ołtarzu bocznym obraz Matki Bożej na tle Karkonoszy, a u Jej stóp jagniątkowski kościół.

Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry dziękuje wszystkim osobom prowadzącym spotkania, którymi byli księża: Przemysław Newecki, Bazyli Sawczuk, Adam Lasek, Anatol Sielchanowicz, Andrzej Płaza, siostra Andrzeja CSMM, ojciec Grzegorz SchP; pastorzy Sebastian Kozieł, Andrzej Sieja; przewodnik Józef Hanusiak.

TPJG dziękuje za udział wszystkim uczestnikom spotkań!

Kościół Zbawiciela – 1 X

W dniu 1 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Miejscem spotkania był Ewangelicki Kościół Zbawiciela Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Stanisław Firszt, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry

Spotkanie prowadził pastor, ksiądz proboszcz Sebastian Kozieł. Ksiądz proboszcz  opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych uruchamiających nowy nurt religijny. Zebrani zebrani turyści dowiedzieli się o głównych zasadach wiary Kościoła ewangelickiego, sakramentach i obyczajach.

Kościół ewangelicki w Cieplicach powstał za zgodą ówczesnego króla Prus Fryderyka II w grudniu 1741 roku. W miejsce pierwotnego kościoła drewnianego wzniesiono w latach 1774 – 1777 nowy okazały, murowany kościół na rzucie prostokąta. Wnętrze wypełnia ołtarz z prospektem organowym, ambona, chrzcielnica, ławki i dwa poziomy empor. Uroczystej konsekracji kościoła dokonano w Święto Reformacji 31 października 1777 r. Najstarszym elementem sakralnym w kościele jest chrzcielnica, pochodzi z roku 1742, z pierwszego drewnianego kościoła.

Ołtarz o rokokowych cechach pochodzi z 1777 r. i jest autorstwa Heinricha Wagnera. W ołtarzu znajduje się obraz błogosławiącego Chrystusa z otwartą Ewangelią. Uzupełnieniem ołtarza są cztery figury – po lewej stronie apostołów Piotra i Pawła, po prawej Marii i Jana Ewangelisty. Zwieńczenie ołtarza stanowi gloria przedstawiająca zmartwychwstałego Jezusa w otoczeniu aniołów. Ponad ołtarzem zamontowane są organy. Prospekt organowy fundacji Johana Nepomucka von Schaffgotcha wykonał rzeźbiarz Wagner i stolarz Exner w roku1777. Pierwsze organy zostały  zastąpione nowymi w roku 1927 na model „opus 150” posiadającymi 48 głosów, autorstwa Gustawa Heinze. Ambona, powstała w 1777 r. Kosz ambony wypełniają płaskorzeźby ewangelistów, natomiast baldachim zdobią liczne putta, na szczycie gloria. Całość wnętrza świątyni oświetlają kinkiety i oryginalne żyrandole z 1792 r.

W kościele w ławkach oraz na emporach  może zasiąść około 1200 wiernych.  Parafia należy do Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP.

Dziękujemy księdzu proboszczowi za spotkanie!

Kolejne spotkanie odbędzie się 8 października 2022 r. w Kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Jeleniej Górze – Jagniątkowie. Program spotkania obejmuje:

  • 9.30 – Msze święta  w intencji uczestników spacerów i turystów;
  • 10.00 – opowieść o historii parafii;
  • 10.30 – agapę – poczęstunek;
  • 11.00 – zwiedzanie Muzeum Miejskiego Domu Gerharta Hauptmana. 

Kościół polskokatolicki w Cieplicach – 24 IX

Kolejne spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań” miało miejsce w  Kościele Polskokatolickim – w parafii i świątyni pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Józef Hanusiak., Ksiądz proboszcz Anatol Sielchanowicz pięknie opowiedział o okolicznościach religijnych i społecznych umożliwiających powstanie nowego Kościoła na terenie Stanów Zjednoczonych. Nowy Kościół powstał w 1897 r. w Pensylwanii.

 Za początek Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego można uznać rok 1919, gdy ze Stanów Zjednoczonych przybyli do kraju pierwsi wyznawcy. Brak jedności wewnątrz Kościoła doprowadził w roku 1931 do rozłamu, powstał Polski Kościół Starokatolicki. W grudniu 1951 roku doszło do zerwania więzów Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce ze strukturami w USA i Kanadzie i utworzono całkowicie nowy Kościół Polskokatolicki.

Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego jest biskup. Najwyższym organem Kościoła Polskokatolickiego w RP jest Synod Ogólnopolski zwoływany zgodnie z prawem Kościoła co 5 lat. W okresie między synodalnym najwyższym organem jest Rada Synodalna Kościoła. Kościół administracyjnie podzielony jest na trzy diecezje: warszawską, wrocławską i krakowsko-częstochowską. Kościół uznaje Ewangelie, rok liturgiczny Kościoła katolickiego, sakramenty, kult świętych, spowiedź powszechną i indywidualną. Duchowni nie maja obowiązku zachowania celibatu.

Obecną świątynię zbudowali wierni Kościoła Ewangelicko–luterańskiego w  roku 1870, cztery lata później wzniesiono dom parafialny. Kościół murowany na planie prostokąta z pięcioboczną absydą i kruchtą. Sklepienie beczkowe. Ambona i chór pochodzą z okresu budowy kościoła. Ołtarz pochodzi z innego kościoła. W absydzie, w oknie środkowym witraż przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego. Pozostałe wyposażenie jest współczesne.

Organizatorem i pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii był ks. Edmund Wasielewski. Funkcję proboszcza pełnił  w latach 1951 – 1986. Kolejnym wieloletnim proboszczem w latach 1988 – 2018 był ks. Jan Belniak.  

Dziękujemy księdzu proboszczowi za spotkanie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 1 października 2022 roku w ewangelickim Kościele Zbawiciela, parafii Ewangelicko-Augsburskiej, pl. Piastowski 18 (Cieplice) o godz. 10.00.  Zapraszamy!!!

Kościół pw. św. Jana w Cieplicach – 17 IX

W dniu 17 września 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Szlakiem jeleniogórskich kościołów i wyznań”. Miejscem spotkania był kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Cieplicach Śląskich-Zdroju. Spotkanie w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył Pan Stanisław Firszt.. Zebrani turyści na wstępie wysłuchani audycji słownej, następnie głos zabrał ojciec Kazimierz z Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych.  

Senior zakonu, ojciec Kazimierz barwnie opowiedział o zakonie Pijarów. Zakon o. Pijarów jest obecny w Cieplicach od roku 1945 roku. Rozwój Cieplic jest nierozerwalnie związany z zakonami. Wcześniej byli to augustianie, joannici, cystersi, obecnie jest to SP.

Pierwszy kościół wzniesiono końcem XIII w. Kluczowy moment dla rozwoju parafii nastąpił w roku 1403, gdy właściciel Chojnika Gotsche Schoff ufundował klasztor do którego sprowadził cystersów z pobliskiego Krzeszowa. Wielką tragedią dla kościoła był pożar w roku 1711. Decyzją opata Dominika Geyera z Krzeszowa  kościół został odbudowany w latach 1712 – 1714. przy dużym zaangażowaniu zakonników cysterskich i właściciela Cieplic, hrabiego Hansa Antoniego Schaffgotscha.

Kościół murowany o charakterze bazylikowym. Okazały ołtarz datowany jest na rok 1716. Obraz ołtarzowy to dzieło wybitnego malarza śląskiego Michała Willmanna. Obraz zatytułowany „Maria jako Królowa Niebios w otoczeniu świętych cysterskich”. Ołtarz uzupełniają figury, od prawej strony św. Piotr, św. Jan Chrzciciel patron świątyni. Po prawej stronie święci Jan Ewangelista i Paweł. Dalszym uzupełnieniem ołtarza są narożne przybudówki, po lewej stronie stoi św. Andrzej z charakterystycznym krzyżem,  z prawej strony figura św. Judy Tadeusza z maczugą.

Chrzcielnica z roku 1791. Pokrywę chrzcielnicy zdobi figura Jana Chrzciciela udzielającego chrztu Jezusowi. Ambona pochodzi z 1716 roku i w całości w swym wystrojem poświęcona jest patronowi kościoła. Płaskorzeźby na koszu ambony i  balustradzie przedstawiają sceny: Jana Chrzciciela jako głosiciela przyjścia zbawiciela; chrzest Jezusa w Jordanie; św. Jan i Chrystus jako Baranek gładzący grzechy świata i ostania scena przedstawia męczeńską Śmierć Jana Chrzciciela. Na filarach na wysokości balkonów obrazy 12 apostołów malarstwa Georga Wilhelma Neunhertza.

Na ścianie chóru znajdują się trzy obrazy. Pierwszy z lewej to Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, pośrodku obraz przestawiający zdjęcie z krzyża i opłakiwanie zmarłego Jezusa. Ostatni obraz to Zstąpienie Chrystusa do otchłani. Organy zbudowano w latach 1764 – 1765, a wykonał je miejscowy mistrz Johann Godfried Herbst z Piechowic. Organy zostały przebudowane w roku 1908. Obecnie posiadają 28 głosów.

Dziękujemy księdzu proboszczowi o. Grzegorzowi  za przyjęcie grupy turystów oraz o. Kazimierzowi za spotkanie i ciekawe opowieści.

Kolejne spotkanie będzie 24 września  o godz. 10.00 w Kościele Polskokatolickim, Parafii Starokatolickiej, w Jeleniej Górze – Cieplicach, ul. Wolności 213. Zapraszamy!!!

Kościoły w Sobieszowie – spacer z 10 września br.

Kolejne spotkanie na „Szlaku Jeleniogórskich kościołów i wyznań” miało miejsce w parafii pw. Św. Marcina w Sobieszowie. Spotkanie odbyło się 10 września 2022 r., a w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry otworzył je Józef Hanusiak.

O historii kościołów, tj. kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz kościele św. Marcina pięknie opowiadał proboszcz parafii,  ksiądz dr Adam Lasek. Parafia posiada dwa kościoły, główny pw. św. Marcina i pomocniczy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kościół św. Marcina jest najstarszym budynkiem w Sobieszowie. Pierwszy kościół zapewne drewniany został wzniesiony w 1305 r., choć brak dokumentów z tego okresu. Stare dokumenty kościelne stanowią, że w 1515 r. zbudowano nowy ołtarz, w który wstawiono obraz św. Barbary. Kościół pod jej patronatem był do roku 1520. Wkrótce kościół przejęli protestanci aż do roku 1654. Po tym okresie kościół ponownie wrócił do katolików. W drugiej połowie XIX  w. kościół otrzymał nowego patrona – św. Marcina, a w ołtarzu umieszczono obraz św. Judy Tadeusza. Obraz zmieniono w 1887 r. na obraz św. Marcina w którym święty przedstawiony jest w stroju biskupa. Ołtarz uzupełniają figury św. Józefa i św. Ekspedyta.

Król pruski Fryderyk II  na prośbę ewangelików sobieszowskich wydał zgodę na wzniesienie świątyni dla wyznawców Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Kościół został wzniesiony 1745 r. Od początku swego istnienia aż do roku 1946 służył ewangeliom. Następnie już przeszedł w użytkowanie parafii katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ołtarz został wykonany z drewna w połowie XVIII w. Obraz ołtarzowy to obecnie Chrystus w aureoli. W otoczeniu obrazu są figury przedstawiające św. Pawła i Jana Ewangelistę. Obok ołtarza zawieszone są dwa obrazy – św. Juda Tadeusz oraz obraz św. Jana Nepomucena. Obrazem zasługującym na uwagę jest dzieło Vlastimila Hofmana ze Szklarskiej Poręby. Obraz zatytułowany Chrystus Dobry Pasterz na tle Karkonoszy i w tle kościół św. Marcina. Kolejnym elementem liturgicznym jest chrzcielnica. Kielich zdobi grupa rzeźbiarska zatytułowana Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ambona – jej podstawę stanowi naturalnej wielkości figura Mojżesza, a kosz zdobiony jest trzema figurami cnót kardynalnych : Wiary, Miłości i Nadziei. Nad wejściem do kościoła umieszczony jest prospekt organowy z roku 1748. Jego fundatorem był hrabia  Schaffgotch, a wykonawcą Johann Meinert z Wlenia. Organy posiadają 31 głosów i trzy manuały.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Adamowi Laskowi za przyjęcie grupy turystów oraz interesujące opowieści.

Kolejne spotkanie w odbędzie się 17 września 2022 r. o godz. 10.00.   w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze – Cieplicach, ul. Cieplicka 9.  Zapraszamy!

« Older posts